Training.  Coaching.  Consulting.  Learning Ecosystem

People, Team and Organization Development 

อบรม Leading Change
Coaching Essentials

ในยุค VUCA  การศึกษาต่างๆ ได้ระบุตรงกันว่า ผู้นำและผู้จัดการต้องการกระบวนการ ทักษะและเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรที่ต่างไปจากเดิม 

กระบวนการ Organizational Navigation™ และ Team Navigation™ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดในยุค Disruption และยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร่งเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก

 

เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในองค์กร

 

สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่าง ๆ ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อบรม Management
อบรมการสื่อสาร

เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการทีราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®)" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด  ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร 

Multiplier Leadership
Psychological Safety

การสร้างบรรยากาศความปลอดภัย
เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม

การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนของอุปนิสัยความเป็นผู้นำที่เพิ่มพูนทวีคูณความสามารถของบุคคลและทีม (Multipliers)

 

แอคคอมกรุ๊ปนำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำตัวคูณที่ทันสมัย จากองค์กรที่มีชื่อเสียงในการวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถ และการอบรม Multiplier Leadership เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ มาสู่องค์กรที่กำลังมองหาเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำที่ทันสมัย และกลยุทธ์ในการนำศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร ด้วยรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่นำโดยโค้ชที่ได้รับรางวัลในระดับสากล 

องค์กรลงทุนมากมายในการสร้างนวัตกรรม แต่เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือดำเนินไปอย่างเชื่องช้า คำตอบคือ องค์กรขาดกระบวนการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ ที่พิสูจน์แล้วจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลมากกว่าทีมงานโดยทั่วไปอีกเท่าตัว 

 

พบกับเทคนิคและขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้จริง ในการสร้างทีมงานที่ทรงประสิทธิผลและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้องค์กรได้แบบเชิงรุก 

 

อบรมภาวะผู้นำ

ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำเป็นเลิศให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับให้กับองค์กร ทำให้แอคคอมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ดร. มาแชล โกลด์สมิท ให้เป็นผู้แทนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

อบรม DISC

ทักษะเพื่อความสำเร็จด้านคน
Success with People

อบรม Team Coaching
อบรม Service Excellence

เราได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าและเทคนิคการขายด้วยความสำเร็จมาแล้ว หลักสูตรการบริการลูกค้าของเราจึงเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัล "Best Customer Service Program" จาก World HRD Congress 2018 

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การครองใจและการสื่อสารกับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และอื่นๆ รูปแบบการเรียนรู้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการบริการและการขายที่เป็นเลิศ 

อบรม Design Thinking

การคิดเชิงออกแบบ
Design Thinking

อบรม Productivity
 
 
 
Thailand Coaching and Training

แอคคอมกรุ๊ป ให้บริการการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่าสิบห้าปี เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการของแอคคอมฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเติบโตจากการที่ลูกค้าบอกต่อ

เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีความสำเร็จ อีกทั้งเน้นนวัตกรรมและโมเดลการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่เสมอ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์และความสำเร็จที่ผ่านมา


แอคคอมฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การติดตามผล  สร้างความน่าสนใจของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Microlearning และการนำไปปฏิบัติในงานจริง ทีมของเรามีผลงานความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งเทคนิคการพัฒนาตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับรางวัลบริษัทอบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุดถึงห้าหลักสูตร
 

AcComm Group
 
businessman-holding-virtual-2022-number-with-blue-bokeh-background-copy-space-merry-christ

WELCOME TO
ACCOMM GROUP

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Copyright - AcComm Group. All rights reserved.