Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Unlock Your Potential

Unleash Your Innovation

Amplify Your Greatness

Copyright - AcComm Group. All rights reserved.

Training.  Coaching.  Consulting.  Learning Ecosystem

People, Team and Organization Development 

ในยุค VUCA  การศึกษาต่างๆ ได้ระบุตรงกันว่า ผู้นำและผู้จัดการต้องการกระบวนการ ทักษะและเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรที่ต่างไปจากเดิม 

กระบวนการ Organizational Navigation™ และ Team Navigation™ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดในยุค Disruption และยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร่งเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อบรม Management
อบรมการสื่อสาร

เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการทีราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมภาวะผู้นำ

ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำเป็นเลิศให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับให้กับองค์กร ทำให้แอคคอมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ดร. มาแชล โกลด์สมิท ให้เป็นผู้แทนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®)" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด  ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร 

เราได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าและเทคนิคการขายด้วยความสำเร็จมาแล้ว หลักสูตรการบริการลูกค้าของเราจึงเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัล "Best Customer Service Program" จาก World HRD Congress 2018 

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การครองใจและการสื่อสารกับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และอื่นๆ รูปแบบการเรียนรู้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการบริการและการขายที่เป็นเลิศ 

อบรม Design Thinking
อบรม Team Coaching

TEAM COACHING

ทักษะการโค้ชทีม เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีความคล่องแคล่ว มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

อบรม Productivity
Assessment Tools
Public Workshop AcComm Group
 
 

แอคคอมฯ ให้บริการการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่าสิบสองปี เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการของแอคคอมฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเติบโตจากการที่ลูกค้าบอกต่อ

เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีความสำเร็จ อีกทั้งเน้นนวัตกรรมและโมเดลการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่เสมอ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์และความสำเร็จที่ผ่านมา


แอคคอมฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การติดตามผล  สร้างความน่าสนใจของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Microlearning และการนำไปปฏิบัติในงานจริง ทีมของเรามีผลงานความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งเทคนิคการพัฒนาตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับรางวัลบริษัทอบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุดถึงห้าหลักสูตร
 

 
 
AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group