top of page

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

WELCOME TO
ACCOMM GROUP

AcComm & Image International Co., Ltd. 
Leadership and Coaching Solutions Co., Ltd.

Training.  Coaching.  Consulting.  Learning Ecosystem
People, Team and Organization Development 

Coaching by AcComm Group

COACHING

โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมกรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในองค์กร

 

สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่าง ๆ ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

Coaching others can be one of the most rewarding experiences a leader can have in his or her career. Our coaching skills development is ICF approved coach specific training hours (ACSTH and CCE). We provide proven models, practical skills development and simple coaching tools you can use for yourself and for the growth of others. The program can be customized for all generations of leaders. 

To learn more 

Leadership Development by AcComm Group

LEADERSHIP DEVELOPMENT

ป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

Outstanding business results with a globally proven track record and clear deliverables for the next phase of the organization.

To learn more

AcComm Group Unique Program

Special Program - by AcComm Group

พบกับประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาที่ท่านจะได้รับจากแอคคอมกรุ๊ปเท่านั้น ทั้งแนวคิด วิธีการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และ Feedback จากวิทยากรและโค้ช ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

These are the learning and development experiences that are exclusively delivered by AcComm Group. Experience the best thinking and insights beyond anything you have experienced before.

To learn more 

อบรมทักษะการสื่อสาร

Communication

โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด  ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Think on Your Feet®

หลักสูตรการสื่อสารอื่นๆ

 

Our unique and award-winning communication development program "THINK ON YOUR FEET®" helps you be confident and effective in any situations. Benefits are; decreased cost, improved productivity, avoided costs of ambiguity and increased customers & employees engagement.

To learn more about Think on Your Feet®

Other Communication Skills

Leading Change

N.E.W.S.® Navigating in Times of Change

 

ด้วยความร่วมมือในระดับสากลกับพาร์ทเนอร์ของเรา N.E.W.S. ® Navigating in Times of Change แอคคอมกรุ๊ปนำกระบวนการและเครื่องมือการพัฒนาที่เป็นระบบ สองโปรแกรม คือ เครื่องมือที่ช่วยท่านในการพัฒนาองค์กร และเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นำ 

ข้อมูลเพิ่มเติม

 

In collaboration with our strategic partner, N.E.W.S. ® Navigating in Times of Changewe offer two suits of solutions to organizations in need of navigating change and transformation; OD Solutions and Leadership Development Solutions.

To learn more

อบรม People Management Skills

Supervisors/First Time Manager

 

เพิ่มพูนผู้นำที่มีประสิทธิผลในองค์กรของท่าน โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้นำมือใหม่สามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทใหม่และสร้างผลงานเป็นเลิศทั้งการบริหารงานและคน

ข้อมูลเพิ่มเติม

Increasing more influential leaders in your organization. The program effectively supports your new leaders to transit and succeed in their new leadership and management roles.

To learn more

Management Skills อบรม

Management Skills

การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมกรุ๊ปช่วยให้ท่านบริหารงานและคนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน และกิจกรรมติดตามผล เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนา

ข้อมูลเพิ่มเติม

We help organizations transform strategy into great results. We offer you from basic to advanced management development programs to help you develop and refine the skills you need to manage people, performance and productivity. Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment and sustainable success. 

To learn more

Hybrid Work อบรม

Leading Hybrid Teams

บริหารและนำทีม Hybrid เพื่อสร้างทีมที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ ด้วยชุดทักษะที่ได้รับการนำไปใช้ทั่วโลกด้วยความสำเร็จมาแล้ว พบกับโปรแกรมสำหรับผู้นำ และโปรแกรมสำหรับสมาชิกในทีม ที่ช่วยกระชับความไว้วางใจต่อกัน เพิ่มความสุข ความสำเร็จและผลงานเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง

ข้อมูลเพิ่มเติม

Lead and transform your hybrid teams to be high performing teams. Building trust and increasing productivity and performance through practical tools and techniques that have been used world-wide successfully.

To learn more

Talent Development

Talent Development/Career Development

การพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพสูงที่มีประสิทธิผล เป็นการช่วยดึงดูและรักษาบุคลากรศักยภาพสูงได้ สนับสนุนพวกเขาด้วยกระบวนการพัฒนาและการโค้ชที่สร้างประสบการณ์เชิงบวก เพื่อเพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร และผลลัพธ์ของงานที่สูงขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม

Effective talent development and career planning help your organization attract and retain high potential leaders and employees. Support your high potentials to define their personal goals, create their career paths and develop competencies and skills that fit their own needs, as well as the needs of the organization. 

To learn more

อบรมและพัฒนาบุคลากร

Developing High Impact Staff

พบกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่เน้น 2A และ 1P (Attitude, Accountability and Productivity) พัฒนาทักษที่สำคัญในการเป็นสมาชิกในทีมที่มีคุณค่า และเตรียมบุคลากรเพื่อความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต

ข้อมูลเพิ่มเติม

Developing people's attitude, accountability and productivity (2A+1P)  through collaborative learning programs. Prepare them to be an effective future leaders.

To learn more

Customized Training Program

Customized Program

แอคคอมกรุ๊ปเชี่ยวชาญในการออกแบบการพัฒนาที่ท่านต้องการ และเป็นไปตามสมรรถนะที่ท่านได้กำหนดไว้แล้ว ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจในระดับสูงในผลงานที่ผ่านมา

ข้อมูลเพิ่มเติม

We specialize in customizing learning and development program to fit your competencies and learning needs. Our clients are highly satisfied with the outcomes of our customization. 

To learn more

Future Fit Skills

Future-fit Program

เตรียมบุคลากรของท่านเพื่อความพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งอนาคต ทักษะที่สำคัญในอนาคต เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การประสานงาน ความคล่องแคล่วต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ ติดต่อแอคคอมกรุ๊ปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อมูลเพิ่มเติม

Embracing new ways of thinking is underpinned by the future fit skills such as critical thinking, collaboration, curiosity, growth mindset, learning agility, resilience and many more. Contact us to learn more. 

To learn more

Our Solutions
Our Solutions
Our Team

แอคคอมกรุ๊ป มอบบริการด้านการเรียนรู้และพัฒนาองค์กร ผู้บริหาร การจัดการ ทีมงาน และบุคลากร ให้กับองค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 

เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกที่คิดค้นวิธีการพัฒนาใหม่ ๆ และสร้างสรรค์อยู่เสมอ นำไปปฏิบัติได้จริงอย่างรวดเร็ว และส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรหรือธุรกิจได้  แอคคอมกรุ๊ปเน้นทักษะที่ช่วยให้องค์กรมีความสำเร็จในปัจจุบัน และเตรียมองค์กร เตรียมผู้นำและบุคลากรของท่าน เพื่อความสำเร็จในอนาคตอีกด้วย

เราใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่ช่วยให้เกิดการลงมือปฏิบัติในงานจริงและสร้างผลลัพธ์ ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่หลากหลาย สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเชิงบวก 

 

วิทยากรและโค้ชของแอคคอมกรุ๊ป มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญจริงในบริบทการบริหารองค์กรและธุรกิจ อีกทั้งได้รับการรับรองและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากสถาบันที่มีชื่อเสียงในระดับโลก จึงไม่เป็นที่สงสัยว่าเพราะอะไรเราจึงเติบโตด้วยการบอกต่อ และลูกค้ากลับมาใช้บริการของเราร้อยเปอร์เซ็นต์
 

AcComm Group
News and Articles
bottom of page