Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Search Results

132 results found

  Blog Posts (37)
  • Leadership Communication in the New Normal - การสื่อสารของผู้นำในความปกติรูปแบบใหม่

   โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ - AcComm Group การสื่อสารที่ดีหมายถึง เราสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งได้มากที่สุดด้วยความเข้าใจตรงกัน แต่การสื่อสารที่โน้มน้าวได้ดีหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้น ๆ ไปสู่การลงมือทำ และการปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การบังคับ ผู้ที่มีทักษะการสื่อสารทรงพลังและโน้มน้าวคนกลุ่มใหญ่ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารระดับโลก หรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้นำทีมทุกระดับ ในองค์กร ก็สามารถเป็นผู้ที่สื่อสารทรงประสิทธิผลได้ ในวิกฤติที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหลากหลายองค์กรมีการสื่อสารกับบุคลากรในรูปแบบ Townhall Meeting บ่อยขึ้น ส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของบุคลากร ได้รับข้อมูลทันกาล จากที่โดยปกติแล้ว นาน ๆ ครั้งจะได้พบหรือสื่อสารกันโดยตรง ในยุคของความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เรายังคาดการณ์ได้ยากว่าวิกฤติที่ผ่านมาจะอยู่หรือจากไปเมื่อไหร่ ความปั่นป่วนของตลาดและสังคม ส่งผลให้ต้องปรับทิศทางการปฏิบัติงานบ่อย ๆ อีกทั้งการกระจายกลุ่มทำงานให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ถึงแม้จะมีข้อดีมากมาย ในขณะเดียวกัน รูปแบบการทำงานเช่นนี้ส่งผลกระทบที่เราไม่ปรารถนา ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว สามข้อคือ (1) ความไว้วางใจต่อกันเริ่มจืดจาง (2) กลุ่มบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการได้พบเจอเพื่อนฝูง รู้สึกขาดแรงจูงใจในการทำงาน (3) ความเห็นอกเห็นใจกัน ความใส่ใจในการช่วยเหลือกันระหว่างทีมแผ่วลง การสื่อสารของผู้นำ ผู้จัดการ และผู้นำของทีมทุกระดับ กับทีมงานของท่าน ไม่ว่าจะแบบเห็นหน้าเห็นตากัน หรือผ่าน Communication Platform ต่าง ๆ จึงทวีความสำคัญยิ่งขึ้น วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนข้อคิดที่สำคัญของการสื่อสารของผู้นำใน New Normal ดังนี้ 1. ข้อมูลความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีอำนาจเหนือผู้อื่น แต่วิธีการสื่อสารข้อมูลและความรู้นั้นต่างหาก ที่สร้างเสริมอำนาจให้คุณ 2. เมื่อเป็นผู้นำแล้ว การสื่อสารเรื่องสำคัญ เช่น เหตุผลที่องค์กรตัดสินใจด้านยุธศาสตร์ไปด้านใดด้านหนึ่ง โฟกัสของทีม ทิศทางการทำงาน การสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน เป็นสิ่งที่บุคลากรคาดหวังว่า คุณควรทำได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้นำ 3. การสื่อสารเรื่องสำคัญ ไม่ควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน 4. ความรู้มากมายในหัวของเรา ไม่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ ถ้าสื่อสารออกไปแล้วคนไม่เข้าใจ ก็ไม่มีความหมาย ดังนั้น ความรู้ที่มี ไม่สำคัญเท่ากับ การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในหัวเราให้ลูกทีมเข้าใจ 5. เมื่อเป็นผู้นำแล้ว อยากพูดอะไรก็พูด ไม่ได้อีกต่อไป ต้องคิดก่อนพูด 6. คนที่สับสนกับการสื่อความของเรา มักจะไม่ซื้อไอเดียของเรา 7. การสื่อสารของผู้นำ ไม่ได้มีเพียงการพูดสื่อความเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการถามคำถามที่ทำให้คนอยากตอบ เมื่อผู้นำถามและไม่มีใครกล้าตอบ ไม่ได้หมายความว่า ลูกทีมอ่อนแอ แต่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความอ่อนแอของภาวะผู้นำ 8. การสื่อสารที่เรียบเรียง และวางแผนมาดี จะย่นระยะเวลาการเดินทางของข้อมูลจากหัวเราไปสู่ในใจพวกเขา 9. เราสื่อสารอะไรออกไป และเรามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตัวแบบไหน สองอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นสองเรื่องนี้ต้องไปในทางเดียวกัน 10. ถ้าทำได้ดี สามารถช่วยให้ทีมก้าวล้ำในความสำเร็จได้ก่อนใคร ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำใน New Normal เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมและองค์กรชนะหรือแพ้ได้ อย่างไรก็ตามเป็นทักษะที่พัฒนาได้ และหากได้รับทักษะที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในชีวิตจริง และทันกาล ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและบริหารจัดการผลลัพธ์ของทีมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และที่สำคัญ ลดความเครียด และเพิ่มความสุขในการทำงานร่วมกันได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่มีสำคัญต่อประสิทธิผลและนวัตกรรมขององค์กรใน New Normal ได้ที่ AcComm Group Facebook: https://www.facebook.com/ThailandCoachingandTraining/ © Copyright – All rights reserved. – AcComm Group

  • Active Questions - Employee Engagement

   Employee Engagement หรือความผูกพันในงานและองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ก็อยากส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นคนดีและมีความสามารถมีความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์กรในระดับสูง เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะรักษาและผูกใจพวกเขาไว้ และนำไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศอีกด้วย ความรู้สึกผูกพันที่กล่าวถึงนี้ มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการทำงานอยู่ในองค์กรนานๆ (Loyalty) เพราะการอยู่ในองค์กรยาวนานไม่ลาออกไปไหน แต่ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร อาจทำให้องค์กรเสียประโยชน์มากกว่าที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากร อย่างไรก็ตาม การประเมินว่าบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรอยู่ในระดับใดนั้น มีแบบประเมินมากมายที่ใช้กันอยู่ ดร. มาแชล โกลด์สมิท (Dr. Marshall Goldsmith) กูรูด้านการโค้ชและพัฒนาภาวะผู้นำระดับโลก มีแนวทางที่น่าสนใจอย่างมาก ในการปรับแบบประเมิน ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่ม Employee Engagement ได้อย่างแท้จริง โดยเทคนิคของท่าน แนะนำว่า การเพิ่ม Employee Engagement เป็นหน้าที่ของทุกคน แต่คำถามที่ใช้ในแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่หน้าที่ขององค์กร ดร. มาแชล โกลด์สมิท แนะนำให้เพิ่มคำถามในแบบประเมิน ที่เปลี่ยนจากคำถามแบบ Passive Questions ซึ่งนำให้เราตำหนิสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เราควบคุมไม่ได้ มาเป็นการใช้คำถาม Active Questions ที่ทำให้เรามีความสุขและมีความสำเร็จมากขึ้น หกคำถามดังกล่าว (Active Questions) มีดังต่อไปนี้ ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตนเอง ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างความคืบหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยสำเร็จ ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองมีความสุข ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้งานที่ทำเป็นงานที่มีความหมาย ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองรักและเต็มที่กับงาน ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในการทำงาน และร่วมงานกัน จากการศึกษาของ Dr. Marshall Goldsmith ที่มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ 2,537 คน: 37% ของผู้ที่ถามคำถาม Active Questions กับตนเองเป็นเวลาสองอาทิตย์ รู้สึกดีขึ้นในทุกด้าน 65% บอกว่า ดีขึ้นอย่างน้อยสี่ด้าน 89% บอกว่าดีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งด้าน 5% บอกว่าเหมือนเดิม และ 0% บอกว่า แย่กว่าเดิม นั่นหมายความว่า ไม่มีใครบอกว่า "แย่ลง" แม้แต่คนเดียว ดิฉันเชื่อว่า ความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของคำถามที่เราถามตนเองเมื่อวานนี้ การตั้งคำถามให้ตนเองจึงมีความสำคัญต่อความสุขของเรา ก่อนปิดท้าย ลองถามตนเองว่า ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราทุกวันนี้ เคยถามตนเองหรือไม่ ว่าเราทำเพื่ออะไร เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นไปวันๆ เพื่อให้มีเงินทองซื้อหาทรัพย์สินที่ต้องการ หรือเพื่อให้ตัวเราและคนที่เรารักมีความสุขที่ยั่งยืน ©AcComm Group is Thailand’s Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith ******************************************

  • ภัยเงียบจาก WFH ที่จัดการได้ด้วยตนเอง

   Working from Home (WFH) นำมาซึ่งประโยชน์หลายอย่าง เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง การประชุมที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งช่วยลดมลภาวะบนท้องถนนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สัมพันธภาพทางสังคมที่ลดลง อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ในบางกรณีทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจส่งผลต่อความรู้สึกและแรงจูงใจของบุคคลได้ การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง (Self-awareness) จึงช่วยให้เราบริหารความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงภัยเงียบเช่น: Boost self-confidence by communicating, not by comparing ความมั่นใจในตนเอง: การอยู่บ้านนานๆ และวันดีคืนดี ก็ได้ข่าวเซอร์ไพรส์จากคนนั้นที คนนี้ที ส่งผลให้สงสัยในตนเองว่าตามผู้อื่นทันหรือไม่ เราสามารถทำให้ตนเองรู้สึกก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ โดยติดตาม Trends ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ตลาด แนวคิดใหม่ๆ ผ่านช่องทางที่เราถนัด พูดคุยและรับฟังลูกค้า เพื่อให้ความคิด มุมมอง หรือความคิดสร้างสรรค์ของเรานั้นทันกาล และออกแบบสินค้าและบริการที่มอบคุณค่าให้กับธุรกิจได้สม่ำเสมอ และควรคัดสรรข่าวสารที่กระตุ้นความคิดใหม่ๆ หรือทำให้เกิดความคิดเชิงบวก หมั่นสื่อสารความคืบหน้าของงานให้หัวหน้าได้รับทราบ และเป็นโอกาสให้ได้ซักถามหัวหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และทิศทางการปฏิบัติงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง หัวหน้าของเราอาจมีภารกิจไม่น้อยเลยที่ต้องบริหารจัดการ การเป็นผู้สื่อสารเชิงรุก เป็นการช่วยให้เราไม่หลุดไปอยู่ในห้วงคิดเชิงลบที่มาจากข้อมูลที่หลายครั้ง มาจากการคาดเดา หรือสมมุติฐานไปเอง Physical’s well-being is well-moving. การเคลื่อนไหวกับสุขภาพ: มีป้ายเตือนตนเองอยู่ที่โต๊ะทำงาน หรือตั้งนาฬิกาที่เตือนตนเองให้ลุกจากโต๊ะ ยืดเส้น ยืดสาย และดื่มน้ำสะอาด การไม่ดื่มน้ำเลย หรือการนั่งทำงานนานๆ และไม่ได้ลุกไปไหนเลย ส่งผลต่อความเครียดได้ ร่างกายเราถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหว ถ้าไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง อาจทำให้ปัญหาสุขภาพตามมาและกระทบต่องานและค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว Our path is made by walking. แรงบันดาลใจ: ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในด้านงานหรือส่วนตัวก็ได้หนึ่งเรื่อง ที่ทำให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน หรือสนใจเป็นพิเศษ ลงมือทำตามแผนอย่ารอช้า การได้เห็นความคืบหน้าของเป้าหมาย ทำให้เรามีกำลังใจขยายไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีกด้วย Leadership in the new normal (Click) (C) Copyright - All rights reserved. - AcComm Group

  View All
  Pages (95)
  • Training | แอคคอมกรุ๊ป | บริษัทอบรมคุณภาพสูง

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” Unlock Your Potential Unleash Your Innovation Amplify Your Greatness Copyright - AcComm Group. All rights reserved. . . Training Coaching Consulting. Learning Ecosystem People, Team and Organization Development อมรมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์ Micro-learning สามารถจัดอบรมทาง Live Online Webinar ได้ทุกโปรแกรม ติดต่อเรา English/Thai ชุดทักษะและเครื่องมือบริหารและนำคนในยุคปกติรูปแบบใหม่ พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลง ​ ข้อมูลเพิ่มเติม ในยุค VUCA การศึกษาต่างๆ ได้ระบุตรงกันว่า ผู้นำและผู้จัดการต้องการกระบวนการ ทักษะและเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรที่ต่างไปจากเดิม กระบวนการ Organizational Navigation™ และ Team Navigation™ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดในยุค Disruption และยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร่งเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ​ Leadership in the New Normal ​ พัฒนาทักษะการโค้ช ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ​ พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ ข้อมูลเพิ่มเติม พัฒนาทักษะการสื่อสาร ข้อมูลเพิ่มเติม เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการทีราบรื่นและเกิดประสิทธิผล เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม ​ โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®)" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ​ พัฒนาการเป็นผู้นำตัวคูณ ด้วยเทคนิคการโค้ชแบบกลุ่ม ข้อมูลเพิ่มเติม การสร้างบรรยากาศความปลอดภัย เพื่อการเรียนรู้ พัฒนา และการสร้างนวัตกรรม ข้อมูลเพิ่มเติม การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนของอุปนิสัยความเป็นผู้นำที่เพิ่มพูนทวีคูณความสามารถของบุคคลและทีม (Multipliers) แอคคอมกรุ๊ปนำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำตัวคูณที่ทันสมัย จากองค์กรที่มีชื่อเสียงในการวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถ และ เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการ มาสู่องค์กรที่กำลังมองหาเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำที่ทันสมัย และกลยุทธ์ในการนำศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร ด้วยรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่นำโดยโค้ชที่ได้รับรางวัลในระดับสากล การอบรม Multiplier Leadership พัฒนาภาวะผู้นำ ​ องค์กรลงทุนมากมายในการสร้างนวัตกรรม แต่เพราะเหตุใด จึงไม่สามารถพัฒนานวัตกรรม หรือดำเนินไปอย่างเชื่องช้า คำตอบคือ องค์กรขาดกระบวนการสำคัญในการสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ ที่พิสูจน์แล้วจากองค์กรชั้นนำในระดับโลก ว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิผลมากกว่าทีมงานโดยทั่วไปอีกเท่าตัว พบกับเทคนิคและขั้นตอนที่นำไปปฏิบัติได้จริง ในการสร้างทีมงานที่ทรงประสิทธิผลและสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมให้องค์กรได้แบบเชิงรุก ​ พัฒนาภาวะผู้นำ ข้อมูลเพิ่มเติม Virtual Leadership (New) เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำเป็นเลิศให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับให้กับองค์กร ทำให้แอคคอมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ดร. มาแชล โกลด์สมิท ให้เป็นผู้แทนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย ทักษะเพื่อความสำเร็จด้านคน Success with People ​ ข้อมูลเพิ่มเติม โปรแกรมพัฒนาการบริการลูกค้า และสุดยอดเทคนิคการขาย ข้อมูลเพิ่มเติม เราได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าและเทคนิคการขายด้วยความสำเร็จมาแล้ว หลักสูตรการบริการลูกค้าของเราจึงเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัล จาก 2018 "Best Customer Service Program" World HRD Congress ​ หลักสูตรนี้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การครองใจและการสื่อสารกับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และอื่นๆ รูปแบบการเรียนรู้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการบริการและการขายที่เป็นเลิศ การคิดเชิงออกแบบ Design Thinking ​ ข้อมูลเพิ่มเติม เครื่องมือและแบบประเมิน ​ ข้อมูลเพิ่มเติม Team Coaching ​ ข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะการโค้ชทีม เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีความคล่องแคล่ว มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง Mission Possible™ วิธีการคิดเชิงรุก การบริหารตนเองและงานเพื่อผลิตภาพสูงสุด ข้อมูลเพิ่มเติม Public Workshop ข้อมูลเพิ่มเติม Contact us Other Solutions OUR TEAM Thailand Coaching and Training แอคคอมกรุ๊ป ให้บริการการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่าสิบห้าปี เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการของแอคคอมฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเติบโตจากการที่ลูกค้าบอกต่อ ​ เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีความสำเร็จ อีกทั้งเน้นนวัตกรรมและโมเดลการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่เสมอ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์และความสำเร็จที่ผ่านมา แอคคอมฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การติดตามผล สร้างความน่าสนใจของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Microlearning และการนำไปปฏิบัติในงานจริง ทีมของเรามีผลงานความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งเทคนิคการพัฒนาตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับรางวัล บริษัท ถึงห้าหลักสูตร อบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุด Our Success LATEST ARTICLES Leadership Communication in the New Normal - การสื่อสารของผู้นำในความปกติรูปแบบใหม่ 116 Active Questions - Employee Engagement 142 1 ภัยเงียบจาก WFH ที่จัดการได้ด้วยตนเอง 27 1 Read More

  • Multipliers | Leadership | AcComm Group

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” ©Copyright – AcComm Group Training Coaching Management Essentials Thai/English Becoming a Multiplier - the leader who makes everyone smarter A thought-provoking, accessible, and essential exploration of why some leaders drain capability and intelligence from their teams, while others multiply and amplify it to produce better results. Experience a group learning and coaching process designed for sustainable and positive behavioral change. This program is for leaders who want to unleash the brilliance of their team and do more with less, our coaching program can help leaders lead like a Multiplier. ​ Developed skills include: Attracting and deploying talent Giving other people ownership Creating space for people's best thinking ​ Together with Multipliers certified coach, leaders will be guided through eight coaching conversation that will support them to access the double intelligence from their teams. ​ by officially certified coach. Contact us

  • Multipliers | Leadership | AcComm Group

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” ©Copyright – AcComm Group Training Coaching Management Essentials English/Thai Becoming a Multiplier - the leader who makes everyone smarter ทักษะที่สำคัญสำหรับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้าทีมในปัจจุบัน คือการเข้าถึงอัจฉริยภาพ ศักยภาพ สติปัญญา และความฉลาดของบุคลากร และทีมงาน อีกทั้งสามารถทำให้ศักยภาพนั้น เพิ่มพูนขึ้น เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจ และองค์กรได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และการแข่งขันในยุคดิจิทัล ​ จากการวิจัยของ เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ก่อตั้งอยู่ที่ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้พบว่า ผู้นำแบบ Multipliers (ตัวคูณ) สามารถนำศักยภาพของบุคคลและทีมงานออกมาใช้ได้เกือบ 100% ซึ่งมากกว่า ผู้นำแบบ Diminisher (ตัวหาร) อีกเท่าตัว ​ ยังเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้บุคลากรและทีมงานที่มีศักยภาพเข้ามาหาองค์กร และมีวิธีในการพัฒนาอัจฉริยภาพ และความสามารถของพวกเขาอย่างรวดเร็ว อีกทั้งสามารถนำทีมให้บรรลุผลลัพธ์ และมีบรรยากาศการทำงานที่สร้างสรรค์และมีความสุข ผู้นำแบบ Multipliers ​ ถึงแม้จะมีบุคลากรที่มีความสามารถในทีม แต่ไม่สามารถทำให้พวกเขามีศักยภาพทวีคูณขึ้น หรือรักษาพวกเขาไว้ได้ มักบริหารจัดการทีม (โดยอาจไม่รู้ตัว) ในรูปแบบที่ทำให้คนถอดใจและจากไป ยิ่งไปกว่านั้น จะเกิดอะไรขึ้น หากทีมงานของพวกเขาถอดใจและยังอยู่ในองค์กร ความสูญเสียเช่นนี้ อาจสร้างความเสียหายให้องค์กรอย่างมาก ในขณะที่ผู้นำแบบ Diminisher by officially certified coach รูปแบบการพัฒนาที่แตกต่างจากเดิม ​ การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนใหญ่สร้างแรงบันดาลใจได้เพียงชั่วคราว แต่ไม่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน เพื่อสร้างความแตกต่างและความยั่งยืนของอุปนิสัยความเป็นผู้นำที่เพิ่มพูนทวีคูณความสามารถของบุคคลและทีม (Multipliers) แอคคอมกรุ๊ปนำรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำตัวคูณที่ทันสมัย จากองค์กรที่มีชื่อเสียงในการวิจัยศึกษาด้านการพัฒนาความสามารถ และ เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการ มาสู่องค์กรที่กำลังมองหาเทคนิคการพัฒนาภาวะผู้นำที่ทันสมัย การอบรม Multiplier Leadership พัฒนาภาวะผู้นำ พบกับประสบการณ์และกลยุทธ์ในการนำศักยภาพของคนออกมาใช้อย่างเต็มที่เพื่อความสำเร็จของทีมและองค์กร ด้วยรูปแบบการโค้ชแบบกลุ่มที่นำโดยโค้ชที่ได้รับรางวัลในระดับสากล ​ ​ ​ Contact us

  View All
AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group