Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Search Results

129 results found

  Blog Posts (37)
  • Leadership Communication in the New Normal - การสื่อสารของผู้นำในความปกติรูปแบบใหม่

   โดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ - AcComm Group การสื่อสารที่ดีหมายถึง เราสามารถเคลื่อนย้ายข้อมูลจากคนหนึ่ง ไปสู่อีกคนหนึ่งได้มากที่สุดด้วยความเข้าใจตรงกัน แต่การสื่อสารที่โน้มน้าวได้ดีหมายถึง การเคลื่อนย้ายข้อมูลนั้น ๆ ไปสู่การลงมือทำ และการปฏิบัติได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้การบังคับ ผู้ที่มีทักษะการสื่อสารทรงพลังและโน้มน้าวคนกลุ่มใหญ่ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้บริหารระดับโลก หรือเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจ ผู้บริหาร ผู้จัดการ และผู้นำทีมทุกระดับ ในองค์กร ก็สามารถเป็นผู้ที่สื่อสารทรงประสิทธิผลได้ ในวิกฤติที่ผ่านมา จะเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหลากหลายองค์กรมีการสื่อสารกับบุคลากรในรูปแบบ Townhall Meeting บ่อยขึ้น ส่งผลดีต่อขวัญกำลังใจของบุคลากร ได้รับข้อมูลทันกาล จากที่โดยปกติแล้ว นาน ๆ ครั้งจะได้พบหรือสื่อสารกันโดยตรง ในยุคของความปกติรูปแบบใหม่ (New Normal) ที่เรายังคาดการณ์ได้ยากว่าวิกฤติที่ผ่านมาจะอยู่หรือจากไปเมื่อไหร่ ความปั่นป่วนของตลาดและสังคม ส่งผลให้ต้องปรับทิศทางการปฏิบัติงานบ่อย ๆ อีกทั้งการกระจายกลุ่มทำงานให้ทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ถึงแม้จะมีข้อดีมากมาย ในขณะเดียวกัน รูปแบบการทำงานเช่นนี้ส่งผลกระทบที่เราไม่ปรารถนา ที่ได้เกิดขึ้นแล้ว สามข้อคือ (1) ความไว้วางใจต่อกันเริ่มจืดจาง (2) กลุ่มบุคลากรที่ให้ความสำคัญกับการได้พบเจอเพื่อนฝูง รู้สึกขาดแรงจูงใจในการทำงาน (3) ความเห็นอกเห็นใจกัน ความใส่ใจในการช่วยเหลือกันระหว่างทีมแผ่วลง การสื่อสารของผู้นำ ผู้จัดการ และผู้นำของทีมทุกระดับ กับทีมงานของท่าน ไม่ว่าจะแบบเห็นหน้าเห็นตากัน หรือผ่าน Communication Platform ต่าง ๆ จึงทวีความสำคัญยิ่งขึ้น วันนี้จึงขอแลกเปลี่ยนข้อคิดที่สำคัญของการสื่อสารของผู้นำใน New Normal ดังนี้ 1. ข้อมูลความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ทำให้คุณมีอำนาจเหนือผู้อื่น แต่วิธีการสื่อสารข้อมูลและความรู้นั้นต่างหาก ที่สร้างเสริมอำนาจให้คุณ 2. เมื่อเป็นผู้นำแล้ว การสื่อสารเรื่องสำคัญ เช่น เหตุผลที่องค์กรตัดสินใจด้านยุธศาสตร์ไปด้านใดด้านหนึ่ง โฟกัสของทีม ทิศทางการทำงาน การสร้างขวัญกำลังใจ ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทีมงาน เป็นสิ่งที่บุคลากรคาดหวังว่า คุณควรทำได้ดีกว่าบุคคลทั่วไป ที่ไม่ใช่ผู้นำ 3. การสื่อสารเรื่องสำคัญ ไม่ควรมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน 4. ความรู้มากมายในหัวของเรา ไม่ว่าจะดีสักเท่าไหร่ ถ้าสื่อสารออกไปแล้วคนไม่เข้าใจ ก็ไม่มีความหมาย ดังนั้น ความรู้ที่มี ไม่สำคัญเท่ากับ การสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ในหัวเราให้ลูกทีมเข้าใจ 5. เมื่อเป็นผู้นำแล้ว อยากพูดอะไรก็พูด ไม่ได้อีกต่อไป ต้องคิดก่อนพูด 6. คนที่สับสนกับการสื่อความของเรา มักจะไม่ซื้อไอเดียของเรา 7. การสื่อสารของผู้นำ ไม่ได้มีเพียงการพูดสื่อความเท่านั้น แต่ยังมีวิธีการถามคำถามที่ทำให้คนอยากตอบ เมื่อผู้นำถามและไม่มีใครกล้าตอบ ไม่ได้หมายความว่า ลูกทีมอ่อนแอ แต่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกความอ่อนแอของภาวะผู้นำ 8. การสื่อสารที่เรียบเรียง และวางแผนมาดี จะย่นระยะเวลาการเดินทางของข้อมูลจากหัวเราไปสู่ในใจพวกเขา 9. เราสื่อสารอะไรออกไป และเรามีพฤติกรรมหรือปฏิบัติตัวแบบไหน สองอย่างนี้แยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นสองเรื่องนี้ต้องไปในทางเดียวกัน 10. ถ้าทำได้ดี สามารถช่วยให้ทีมก้าวล้ำในความสำเร็จได้ก่อนใคร ทักษะการสื่อสารสำหรับผู้นำใน New Normal เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทีมและองค์กรชนะหรือแพ้ได้ อย่างไรก็ตามเป็นทักษะที่พัฒนาได้ และหากได้รับทักษะที่สามารถนำมาใช้ได้ทันทีในชีวิตจริง และทันกาล ก็จะช่วยเพิ่มผลิตภาพและบริหารจัดการผลลัพธ์ของทีมและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิผล ช่วยประหยัดทั้งเวลา ค่าใช้จ่าย และที่สำคัญ ลดความเครียด และเพิ่มความสุขในการทำงานร่วมกันได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ติดตามข้อมูลความรู้เกี่ยวกับทักษะต่างๆ ที่มีสำคัญต่อประสิทธิผลและนวัตกรรมขององค์กรใน New Normal ได้ที่ AcComm Group Facebook: https://www.facebook.com/ThailandCoachingandTraining/ © Copyright – All rights reserved. – AcComm Group

  • Active Questions - Employee Engagement

   Employee Engagement หรือความผูกพันในงานและองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใด ก็อยากส่งเสริมให้บุคลากรที่เป็นคนดีและมีความสามารถมีความรู้สึกผูกพันกับงานและองค์กรในระดับสูง เพราะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะรักษาและผูกใจพวกเขาไว้ และนำไปสู่ผลลัพธ์ของงานที่เป็นเลิศอีกด้วย ความรู้สึกผูกพันที่กล่าวถึงนี้ มีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าการทำงานอยู่ในองค์กรนานๆ (Loyalty) เพราะการอยู่ในองค์กรยาวนานไม่ลาออกไปไหน แต่ขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ หรือไม่ได้มีทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร อาจทำให้องค์กรเสียประโยชน์มากกว่าที่จะสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างองค์กรและบุคลากร อย่างไรก็ตาม การประเมินว่าบุคลากรมีความผูกพันกับองค์กรอยู่ในระดับใดนั้น มีแบบประเมินมากมายที่ใช้กันอยู่ ดร. มาแชล โกลด์สมิท (Dr. Marshall Goldsmith) กูรูด้านการโค้ชและพัฒนาภาวะผู้นำระดับโลก มีแนวทางที่น่าสนใจอย่างมาก ในการปรับแบบประเมิน ให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่ม Employee Engagement ได้อย่างแท้จริง โดยเทคนิคของท่าน แนะนำว่า การเพิ่ม Employee Engagement เป็นหน้าที่ของทุกคน แต่คำถามที่ใช้ในแบบประเมินโดยส่วนใหญ่ จะเน้นไปที่หน้าที่ขององค์กร ดร. มาแชล โกลด์สมิท แนะนำให้เพิ่มคำถามในแบบประเมิน ที่เปลี่ยนจากคำถามแบบ Passive Questions ซึ่งนำให้เราตำหนิสิ่งแวดล้อมภายนอก ที่เราควบคุมไม่ได้ มาเป็นการใช้คำถาม Active Questions ที่ทำให้เรามีความสุขและมีความสำเร็จมากขึ้น หกคำถามดังกล่าว (Active Questions) มีดังต่อไปนี้ ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ตนเอง ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างความคืบหน้าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย โดยสำเร็จ ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองมีความสุข ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้งานที่ทำเป็นงานที่มีความหมาย ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ที่จะทำให้ตนเองรักและเต็มที่กับงาน ฉันได้ทำดีที่สุดหรือยัง ในการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่นในการทำงาน และร่วมงานกัน จากการศึกษาของ Dr. Marshall Goldsmith ที่มีผู้ร่วมตอบแบบสำรวจ 2,537 คน: 37% ของผู้ที่ถามคำถาม Active Questions กับตนเองเป็นเวลาสองอาทิตย์ รู้สึกดีขึ้นในทุกด้าน 65% บอกว่า ดีขึ้นอย่างน้อยสี่ด้าน 89% บอกว่าดีขึ้นอย่างน้อยหนึ่งด้าน 5% บอกว่าเหมือนเดิม และ 0% บอกว่า แย่กว่าเดิม นั่นหมายความว่า ไม่มีใครบอกว่า "แย่ลง" แม้แต่คนเดียว ดิฉันเชื่อว่า ความรู้สึกและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ ส่วนหนึ่งมาจากผลพวงของคำถามที่เราถามตนเองเมื่อวานนี้ การตั้งคำถามให้ตนเองจึงมีความสำคัญต่อความสุขของเรา ก่อนปิดท้าย ลองถามตนเองว่า ในการดำเนินชีวิตและการทำงานของเราทุกวันนี้ เคยถามตนเองหรือไม่ ว่าเราทำเพื่ออะไร เพื่อทำงานให้เสร็จสิ้นไปวันๆ เพื่อให้มีเงินทองซื้อหาทรัพย์สินที่ต้องการ หรือเพื่อให้ตัวเราและคนที่เรารักมีความสุขที่ยั่งยืน ©AcComm Group is Thailand’s Leadership Development Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith ******************************************

  • ภัยเงียบจาก WFH ที่จัดการได้ด้วยตนเอง

   Working from Home (WFH) นำมาซึ่งประโยชน์หลายอย่าง เช่น ประหยัดเวลาในการเดินทาง การประชุมที่สะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งช่วยลดมลภาวะบนท้องถนนอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป สัมพันธภาพทางสังคมที่ลดลง อีกทั้งปฏิสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ในบางกรณีทำให้เกิดความเข้าใจผิด อาจส่งผลต่อความรู้สึกและแรงจูงใจของบุคคลได้ การตระหนักรู้เท่าทันตนเอง (Self-awareness) จึงช่วยให้เราบริหารความคิดและความรู้สึกของตนเองได้ล่วงหน้า เพื่อหลีกเลี่ยงภัยเงียบเช่น: Boost self-confidence by communicating, not by comparing ความมั่นใจในตนเอง: การอยู่บ้านนานๆ และวันดีคืนดี ก็ได้ข่าวเซอร์ไพรส์จากคนนั้นที คนนี้ที ส่งผลให้สงสัยในตนเองว่าตามผู้อื่นทันหรือไม่ เราสามารถทำให้ตนเองรู้สึกก้าวไปข้างหน้าได้เสมอ โดยติดตาม Trends ข่าวสารและการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ตลาด แนวคิดใหม่ๆ ผ่านช่องทางที่เราถนัด พูดคุยและรับฟังลูกค้า เพื่อให้ความคิด มุมมอง หรือความคิดสร้างสรรค์ของเรานั้นทันกาล และออกแบบสินค้าและบริการที่มอบคุณค่าให้กับธุรกิจได้สม่ำเสมอ และควรคัดสรรข่าวสารที่กระตุ้นความคิดใหม่ๆ หรือทำให้เกิดความคิดเชิงบวก หมั่นสื่อสารความคืบหน้าของงานให้หัวหน้าได้รับทราบ และเป็นโอกาสให้ได้ซักถามหัวหน้า ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ และทิศทางการปฏิบัติงาน ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่ง หัวหน้าของเราอาจมีภารกิจไม่น้อยเลยที่ต้องบริหารจัดการ การเป็นผู้สื่อสารเชิงรุก เป็นการช่วยให้เราไม่หลุดไปอยู่ในห้วงคิดเชิงลบที่มาจากข้อมูลที่หลายครั้ง มาจากการคาดเดา หรือสมมุติฐานไปเอง Physical’s well-being is well-moving. การเคลื่อนไหวกับสุขภาพ: มีป้ายเตือนตนเองอยู่ที่โต๊ะทำงาน หรือตั้งนาฬิกาที่เตือนตนเองให้ลุกจากโต๊ะ ยืดเส้น ยืดสาย และดื่มน้ำสะอาด การไม่ดื่มน้ำเลย หรือการนั่งทำงานนานๆ และไม่ได้ลุกไปไหนเลย ส่งผลต่อความเครียดได้ ร่างกายเราถูกสร้างมาให้เคลื่อนไหว ถ้าไม่ได้ใช้อย่างถูกต้อง อาจทำให้ปัญหาสุขภาพตามมาและกระทบต่องานและค่าใช้จ่ายในการรักษาตัว Our path is made by walking. แรงบันดาลใจ: ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองในด้านงานหรือส่วนตัวก็ได้หนึ่งเรื่อง ที่ทำให้รู้สึกสนุกเพลิดเพลิน หรือสนใจเป็นพิเศษ ลงมือทำตามแผนอย่ารอช้า การได้เห็นความคืบหน้าของเป้าหมาย ทำให้เรามีกำลังใจขยายไปสู่เรื่องอื่น ๆ ได้อีกด้วย Leadership in the new normal (Click) (C) Copyright - All rights reserved. - AcComm Group

  View All
  Pages (92)
  • ติดต่อบริษัทอบรม| Thailand Training and Coaching| AcComm Group

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” Contact us ติดต่อแอคคอมกรุ๊ป Send Success! Message received. Download AcComm's Catalog Contact us: T (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 el: Mobile: (66) 2197 4590 Fax: ​ Email: info@aclc-asia.com info@spg-asia.com Our Address 188/49, Habitown, Wacharaphon Road, Bangkok 10220

  • Training | Bangkok | AcComm & Image International Co., Ltd.

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” Unlock Your Potential Unleash Your Innovation Amplify Your Greatness Copyright - AcComm Group. All rights reserved. . . . Training Coaching Consultin g Learning Ecosystem People, Team and Organization Development Virtual Live Online Training Micro-learning Contact us English/Thai All topics can be delivered via live online webinar. Skill & Tool Set for the New Normal LEADING IN TIMES OF CHANGE ​ Learn more A structured strategic process for leadership teams creating together the next phase of the organization’s strategy and focus. This is a fast and deep process based on two days structured strategic workshop. A High impact process creating commitment, engagement and renewed motivation. ​ Outstanding business results with a globally proven track record and clear deliverables for the next phase of the organization. LEADING IN THE NEW NORMAL ​ COACHING ESSENTIALS Learn more Coaching others can be one of the most rewarding experiences a leader can have in his or her career. Our coaching skills development programme is ICF approved coach specific training hours (ACSTH and CCE). We provide proven models, practical skills development and simple coaching tools you can use for yourself and for the growth of others. MANAGEMENT ESSENTIALS Learn more We offers you from basic to advanced management development programs to help you develop and refine the skills you need to manage people, performance and productivity. Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment and sustainable success. COMMUNICATION ESSENTIALS Learn more Our unique and award-winning communication development program "THINK ON YOUR FEET®" helps you be confident and effective in any situations. Benefits are; decreased cost, improved productivity, avoided costs of ambiguity and increased customers & employees engagement. LEADERSHIP ESSENTIALS Learn more CUSTOMER SERVICES SALES ESSENTIALS Learn more Our leadership development programs complete your leadership skills, image and professionalism. With our best practices in leadership development and continuous successes, we are selected to be He is the world famous leadership Coach, and the author of the award-winning book “What Got You Here Won’t Get You There". Affiliate of Dr. Marshall Goldsmith in Thailand. We have successful track record and experience in helping leading organizations win hearts and minds of customers. We help you convert disruptive questions into proactive future customer strategies. With a wide range of platforms, we provide you with customized solutions that best fits your needs. VIRTUAL LEADERSHIP SUCCESS WITH PEOPLE ​ Learn more DESIGN THINKING ​ Learn more TEAM COACHING The Essential Leadership Skills in the 21st Century to lead and develop the agile, collaborative and continuous development teams. ​ Learn more MISSION POSSIBLE™ Being proactive and productive in disruptive reality ​ Learn more ASSESSMENT TOOLS ​ Learn more PUBLIC WORKSHOP Learn more Contact us Other Solutions OUR TEAM AcComm & Image International provides learning & development solution to organizations in Thailand and other countries in Asia. We partner with training and development program providers around the world that are creating the most innovative and effective programs utilizing the latest and the most practical performance models. We only deliver training and development programs that have been proven to improve results. We use experiential learning methodologies; learner-focused, hands-on involvement, self-reflection, feedback, skills practice, microlearning and action planning to increase interest in learning, better long-term retention, and easier transfer of learning to the workplace. Our team has strong track record of success and cross-cultural expertise & experience. Thailand Coaching and Training Our Success LATEST ARTICLES Read More

  • Microlearning | Tips and Techniques | AcComm Group

   Enabler of “Learning at the Speed of Business” ©Copyright – AcComm Group Microlearning Anyone, Anywhere, Everyday Practical Tips, Tools and Techniques for Managing Yourself, Your People and Your Team เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาตนเอง บริหารคน บริหารทีม บริหารงาน รวมทั้งประสิทธิผลของการทำงานจากที่บ้าน อีกทั้งภาวะผู้นำและการสื่อสารในภาวะวิกฤติ ท่านจะได้รับทั้ง VTR Clips และเนื้อหาที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้ในการพัฒนาตนเอง รวมทั้งนำไปใช้ในการโค้ชและสอนทีมงานของท่านได้ ​ ​ เนื้อหาระดับเวิล์ดคลาส โดยกูรูระดับโลก และโค้ชผู้บริหาร ​ ​ นำเสนอเป็นภาษาไทย ​ พบกับ 21 หัวข้อ Tips & Technigues (31 VTR Clips) ตอบคำถามและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหาร นำเสนอแบบกระชับ สั้น ตรงประเด็น สำหรับการนำไปใช้งานภายในองค์กรได้นานเท่าที่ท่านต้องการ ไม่ต้องเสียเวลาต่ออายุ ​ ไม่จำกัดจำนวนผู้เรียนในองค์กร ​ ในราคาพิเศษ ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม ภายในสิงหาคมนี้ ​ รับชมตัวอย่าง: © Copyright Material – All rights reserved. AcComm & Image International Co., Ltd. สนใจซื้อลิขสิทธิ์เพื่อการนำไปใช้ในองค์กร กรุณาติดต่อรับราคาพิเศษจากแอคคอมกรุ๊ป ข้อมูล วีดิทัศน์ และโมเดลต่างๆ นี้เป็นลิขสิทธิ์ของแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล เท่านั้น ห้ามทำสำเนา ห้ามดาวน์โหลด ห้ามนำไปใช้ในการสอนหรือดัดแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ห้ามนำไปใช้ทางการค้า การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ การละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย All information, VDO and models are copyright materials and intellectual property of AcComm and Image International Co., Ltd.. No part of this publications can be used for commercial or any purposes by any other unauthorized instructors or organizations. All of these contents or models are not allowed to be downloaded or to be used in other places, servers, platforms or locations. They are not allowed to be repeated, delivered and are not allowed to be performed for any derivative works by any unauthorized instructors or users. Unauthorized uses or any infringement will be followed by legal actions. ติดต่อรับชมตัวอย่างเพิ่มเติมได้ที่ Tel. 02 197 4588-9 Email: info@aclc-asia.com © Copyright Material – All rights reserved. AcComm & Image International Co., Ltd. สนใจซื้อลิขสิทธิ์เพื่อการนำไปใช้ในองค์กร กรุณาติดต่อรับราคาพิเศษจากแอคคอมกรุ๊ป ข้อมูล วีดิทัศน์ และโมเดลต่างๆ นี้เป็นลิขสิทธิ์ของแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล เท่านั้น ห้ามทำสำเนา ห้ามดาวน์โหลด ห้ามนำไปใช้ในการสอนหรือดัดแปลงเพิ่มเติมใด ๆ ห้ามนำไปใช้ทางการค้า การประชาสัมพันธ์ใด ๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติ การละเมิดลิขสิทธิ์จะได้รับการดำเนินการทางกฎหมาย All information, VDO and models are copyright materials and intellectual property of AcComm and Image International Co., Ltd.. No part of this publications can be used for commercial or any purposes by any other unauthorized instructors or organizations. All of these contents or models are not allowed to be downloaded or to be used in other places, servers, platforms or locations. They are not allowed to be repeated, delivered and are not allowed to be performed for any derivative works by any unauthorized instructors or users. Unauthorized uses or any infringement will be followed by legal actions. Brochure: We are award winner of "Best Practice in Learning Transfer for Improving Business Bottom Line" ​ ​ From Asia's Coaching & Leadership & Excellence Awards organized in Singapore by WORLD HRD CONGRESS CMO Asia and CHRO Asia.

  View All
AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group