top of page

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Search Results

155 items found for ""

Blog Posts (57)

 • Goal Setting การตั้งเป้าหมายที่ดีเป็นอย่างไร

  เราเคยได้ยินประโยคที่ว่า เป้าหมายที่ดี จะช่วยให้เราเข้าใกล้ผลลัพธ์และชัยชนะไปกว่าครึ่งได้ มีการศึกษาไม่น้อยเลยที่สนับสนุนว่า เป้าหมายที่มีประสิทธิผลช่วยให้คนมีผลิตภาพในการลงมือทำเรื่องนั้น ทำให้เกิดแรงจูงใจ และทำให้รู้สึกดีเมื่อสามารถบรรลุเป้าหมายแล้วมองย้อนกลับมาว่าได้ผ่านอะไรมาบ้างในการเดินทางมาสู่เป้าหมายนั้น ถ้าเช่นนั้นแล้วเป้าหมายที่ดีเป็นอย่างไร คุณสมบัติของเป้าหมายที่ดีข้อแรกคือ ระบุเป้าหมายอย่างชัดเจน เฉพาะเจาะจง และไม่ควรตั้งหลายเป้าหมายพร้อมๆกัน การจะลงมือปฏิบัติตามเป้าหมายโดยไม่หลงลืม เราจำเป็นต้องมีโฟกัสในเรื่องนั้น หากมีหลายเป้าหมาย อาจทำให้ความคิดสับสนและละเลิกอย่างง่ายดาย หากไม่แน่ใจว่าจะเลือกเป้าหมายใดดี อาจจะใช้การเขียนเรื่องที่อยากจะเปลี่ยนแปลง หรือสิ่งที่อยากจะทำ ออกมาเป็นคำกว้างๆ ก่อน หลายๆคำก็ได้ เช่น สุขภาพ ความรัก มิตรภาพ การนำเสนองาน การเพิ่มยอดขาย เป็นต้น จากนั้นก็จัดลำดับความสำคัญ และเลือกว่าจะโฟกัสไปเรื่องใดก่อน ข้อสอง ลองพิจารณาว่าเป้าหมายที่ได้เลือกนั้น เป็นไปในทางเดียวกันกับสิ่งที่เราให้คุณค่า หรือให้ความสำคัญในชีวิตหรือไม่ เช่นสิ่งที่เราให้ความสำคัญคือการได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ถ้าเป้าหมายนั้น นำพาเราไปสู่การเรียนรู้ ก็จะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะกระตุ้นให้เราลงมือทำ และถามตนเองว่าเราจะได้รับผลดีอะไรตามมา เขียนประโยชน์ที่เราจะได้รับออกมาว่ามีอะไรบ้างในการให้เวลากับเรื่องนั้น อีกขั้นตอนหนึ่งคือ ถามตนเองเพิ่มว่า นอกจากตนเองแล้ว มีใครอีกบ้างที่จะได้รับประโยชน์จากการที่เราบรรลุเป้าหมายนั้น ข้อสามคือ การเขียนประโยคเป้าหมายออกมาชัดๆ จะช่วยกระตุ้นให้จำได้ เขียนประโยคเป้าหมายโดยใช้คำพูดเชิงบวก ไม่ควรใช้คำพูดเชิงลบหรือเชิงปฏิเสธ เช่น แทนที่จะตั้งว่า “ฉันจะไม่ทานอาหารที่มีไขมันสูง ฉันจะไม่ทานเบเกอรี่และขนมหวานก่อนนอน” ควรใช้ประโยคเป้าหมายว่า “หลังจากอาหารกลางวันไปแล้ว ฉันจะทานผักและผลไม้ และอาหารที่มีไขมันต่ำเท่านั้น” หรือแทนที่จะเขียนว่า “ฉันไม่อยากอ้วน” ควรเขียนว่า “ฉันดูแลสุขภาพตนเองและกำลังจะมีรูปร่างสวยงาม” แทนที่จะเขียนว่า “ฉันจะไม่ขี้เกียจออกกำลังกายอีกต่อไป” ควรเขียนว่า “ฉันเป็นคนรักสุขภาพตนเอง และฉันออกกำลังกายอาทิตย์ละสามวัน” ข้อสี่ เป้าหมายที่ไม่ง่ายจนเกินไปและมีความท้าทาย ทำให้เรามีแรงจูงใจมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม เมื่อเพิ่มวิธีการวัดผลและกรอบเวลาที่ตั้งใจจะทำให้เรื่องนั้นให้สำเร็จ ควรจะอยู่บนความเป็นจริง และสามารถปฏิบัติได้ ในการกำหนดตัววัดและกรอบเวลา ควรพิจารณาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆในเส้นทางการปฏิบัติ เพื่อจะได้คิดวิธีการในการรับมือหากเป็นอุปสรรค และปรับเป้าหมายให้ท้าทายแต่สามารถที่จะไปถึงได้ ข้อห้า เมื่อมีเป้าหมายแล้ว ก็ควรมีแผนการปฏิบัติด้วย แผนที่ดีจะรวมถึงการเตรียมแผน B ไว้ด้วย หากแผน A ไม่เป็นไปตามแผน ข้อหก กำหนดวิธีการที่จะติดตามความคืบหน้า (Tracking Progress) เช่น การบันทึกในแต่ละวันว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง ทำให้เราเห็นความคืบหน้าชัดเจน และค่อยๆกลายเป็นวินัยในตนเอง บางครั้งการแสวงหาระบบหรือกลุ่มเพื่อนที่สนับสนุน ก็ทำให้การติดตามผลแบบสนุกๆขึ้นได้ และการสนทนาแลกเปลี่ยนความเห็นในเป้าหมายนั้น ก็ทำให้ได้แนวคิดใหม่ๆจากผู้อื่นด้วย ข้อเจ็ด หากทำไม่ได้ตามแผน อย่ารับตัดพ้อ ต่อว่า หรือรู้สึกผิดต่อตนเอง เพราะเราเปลี่ยนอดีตไม่ได้ แต่เราสามารถถอยมาหนึ่งก้าว เพื่อย้อนดูว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากขั้นตอนนั้น และจะทำให้แตกต่างได้อย่างไรบ้างในอนาคต เพื่อให้มีความคืบหน้าแบบสองก้าวหรือมากกว่า สุดท้าย ตั้งรางวัลให้ตนเองในการบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นของมีค่าราคาแพงก็ได้ แต่เป็นสิ่งที่ดีต่อใจและทำให้คุณยิ้มได้เมื่อได้รับรางวัลนั้น ในการโค้ช การตั้งเป้าหมายเป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญมาก ที่จะช่วยให้โค้ชชี่ทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีความสำเร็จ และโค้ชควรสนับสนุนให้โค้ชชี่ตั้งเป้าหมายที่มีทั้งชัยชนะระยะสั้น (Short-term Winning) เพื่อให้เกิดกำลังใจในการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และเป้าหมายความสำเร็จของการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก (Transformational Goal) ที่อาจรวมถึง ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก การมองตนเอง อุปนิสัย ได้อีก ด้วย Download บทความ © Copyright – All rights reserved. ท่านสามารถแชร์ข้อมูลนี้ได้ เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ข้อห้าม***** ห้ามนำไปใช้ในการสอนหรืออบรมโดยวิทยากรที่ไม่ได้รับการรับรองจากแอคคอมกรุ๊ป ห้ามนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เวปไซต์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการนำข้อมูลไปใช้ กรุณาติดต่อแอคคอมกรุ๊ปได้ที่ info@aclc-asia.com

 • Creating Team Synergy

  ในยุคที่องค์กรเน้นการปฏิบัติงานและการเปลี่ยนแปลงอย่างคล่องแคล่วเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน การประสานงานในทีมงานและระหว่างทีมงาน ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บรรลุผลลัพธ์ต่างๆได้ เราจึงมักกล่าวถึงคำว่า การสร้างพลังทวีคูณของทีม หรือ “Team Synergy” ซึ่งเปรียบได้กับผลบวกของ 1+1 ที่บวกออกมาแล้วต้องไม่ใช่ให้ผลลัพธ์เพียงแค่ “2” แต่สามารถเป็น “3” หรือมากกว่านั้นได้ ทีมที่มีพลังทวีคูณจะมีลักษณะพิเศษคือ เมื่อบุคคลในทีมมาร่วมงานกันแล้ว สามารถสร้างผลลัพธ์ที่สูงขึ้น มีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น มีความสุขในการทำงานมากขึ้น มากกว่าการทำงานด้วยตัวคนเดียว หากยกตัวอย่างการแข่งขันวิ่งผลัด เมื่อนักกีฬาวิ่งผลัดสามารถวิ่งได้เร็วขึ้นกว่าตอนที่วิ่งเดี่ยว แสดงถึงพลังทวีคูณที่ดี หรือนักดนตรีที่เล่นเครื่องดนตรีต่างชิ้นกัน แต่เล่นพร้อมกันออกมาแล้วไพเราะก้องกังวานกว่าการเล่นคนเดียว ก็ถือว่ามีพลังทวีคูณ อย่างไรก็ตาม การสร้าง Synergy ในทีมงาน หรือระหว่างทีมงานอาจมีอุปสรรค เช่น เมื่อนำคนเก่งที่มีไอคิวสูงมาร่วมงานกัน และต่างคนต่างมีความยึดมั่นถือมั่นไม่ลดละ หรือขาดวุฒิภาวะด้านอารมณ์ (EQ) การมาร่วมงานกันในทีม อาจทำให้ไอคิว (IQ) ของทั้งทีมด้อยลงก็เป็นได้ คุณลักษณะของทีมที่มีพลังทวีคูณ เช่น สมาชิกในทีม มีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางต่างๆในการทำงานร่วมกัน สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมาย และวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนั้น ทุกคนมีความมุ่งมั่นลงมือทำตามที่ตกลงกัน ข้อมูล ข่าวสาร ได้รับการแบ่งปันอย่างเปิดเผย ทั่วถึง เมื่อใครทำผลงานได้ดี มีการยกย่องชมเชยกัน การตัดสินใจที่สำคัญ ได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากสมาชิกทุกคน ทุกคนเห็นคุณค่าของความแตกต่างของบุคคล และสนใจในจุดแข็งของความแตกต่างนั้น ทุกคนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองชัดเจน แต่ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่แทนอีกคนได้ เมื่อจำเป็น ผู้นำทีม เอื้ออำนวยและสนับสนุนให้สมาชิกในทีมได้รู้จักกันมากกว่าในงาน ทุกคนมองว่าการยกระดับผลงานและเป้าหมายเป็นเรื่องปกติที่ทีมทำได้ ผู้นำทีมที่ต้องการสร้าง Synergy ให้เกิดขึ้นในทีมหรือระหว่างทีม มักใช้กิจกรรม Team Building หรือ Team Synergy เข้ามาช่วย ดร.มาแชล โกลด์สมิท ปรมาจารย์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกในการพัฒนาผู้นำและการพัฒนาพฤติกรรมคน ได้ย้ำว่า ทีมจะพัฒนาพฤติกรรมที่นำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดได้ สมาชิกในทีมควรได้ร่วมกันคิดยุทธวิธีในการพัฒนาขึ้นมาเอง ไม่ใช่ผู้นำเป็นคนคิดให้ ซึ่งท่านได้แนะนำขั้นตอนไว้ ดิฉันขอสรุปสั้นๆดังต่อไปนี้ ขั้นตอนที่หนึ่ง:ก่อนการจัดกิจกรรมใดๆ ให้สมาชิกในทีมทุกคนตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินและหาข้อมูลก่อนว่าพวกเขามองว่า ในปัจจุบันทีมทำงานร่วมกันอย่างไร ประสิทธิผลอยู่ที่เท่าไหร่ และทีมที่ควรจะเป็นนั้นเป็นอย่างไรในอนาคต อาจให้ประเมินเป็นสเกลหนึ่งถึงสิบก็ได้ ให้สมาชิกในทีมได้คำนวณผลลัพธ์ที่ออกมา และคุยกันว่ามีความจำเป็นต้องปิดช่องว่างของประสิทธิผลที่เป็นอยู่กับประสิทธิผลที่ต้องการจะเป็นหรือไม่ จากนั้น ให้สมาชิกในทีม เลือกพฤติกรรมสองข้อ ที่ตนเองควรเปลี่ยน เพื่อให้ทีมบรรลุประสิทธิผลที่ต้องการ ขั้นตอนที่สอง เป็นช่วงที่ไปทำกิจกรรมผสมผสานความสนุกสนานร่วมกัน องค์กรควรบอกให้วิทยากรผู้เข้ามานำกิจกรรมเหล่านี้ได้ทราบความคาดหวังที่ได้ผลลัพธ์มาจากข้อหนึ่ง เพื่อออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องและตอบโจทย์การปิดช่องว่างต่างๆนั้น หากกิจกรรมต่างๆไม่สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาของทีม จะทำให้สมาชิกสับสนได้และละทิ้งพฤติกรรมที่ตั้งใจจะเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนที่สาม: หลังจากกิจกรรมร่วมทุกข์ร่วมสุขผ่านไป เมื่อกลับมาทำงาน ปัญหาหนึ่งที่ผู้นำสังเกตได้คือ การประสานงานแบบพลังทวีคูณเกิดขึ้นช่วงหนึ่ง แล้วก็หายไป คนส่วนใหญ่กลับเข้าสู่พฤติกรรมเดิมๆ ดังนั้น การกระตุ้นด้วยกิจกรรมสั้นๆ ตามมา เป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได้ เช่น มีกิจกรรมต่อเนื่องที่ไม่จำเป็นต้องใช้เวลามาก แต่เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนได้พูดคุยขอ Feedback หรือคำแนะนำจากสมาชิกคนอื่นๆ ว่าสังเกตเห็นการพัฒนา เปลี่ยนแปลง หรือความคืบหน้าที่ตนเองได้ตั้งใจไว้หรือไม่ และขอคำแนะนำจากกันและกัน เมื่อผ่านไปสักสามถึงสี่เดือน ทีมอาจใช้แบบประเมินแบบที่ใช้ตอนต้นทาง อีกครั้ง และผู้นำทีมนำผลลัพธ์มาสื่อสารให้ฟังในการประชุม ผู้นำถือโอกาสชื่นชมทีมในการพัฒนาที่ดีขึ้น และหารือในด้านที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมต่อไป ดร.มาแชล โกลด์สมิท ได้พิสูจน์แล้วว่ากระบวนการดังกล่าวช่วยให้การพัฒนาทีมได้ผลและไม่เป็นการเสียเวลา ในการปรับเปลี่ยนด้านพฤติกรรม ท่านย้ำว่าจำเป็นต้องมีการติดตามผลโดยการให้ Feedback และการกระตุ้นๆบ่อยๆ ไม่ใช่ปีละครั้งหรือสองปีครั้ง กิจกรรมและการติดตามผล Team Building ไม่ควรนำให้สมาชิกในทีมชี้นิ้วไปที่ปัญหาของคนนั้น ปัญหาของคนนี้ หรือชี้นิ้วไปรอบด้าน แต่กระบวนการที่ ดร. มาแชล โกลด์สมิท แนะนำนี้เน้นให้ทีมมุ่งไปที่การพัฒนาทีมของตนและตนเอง เน้นให้เริ่มจากการปรับเปลี่ยนที่ตนเอง และการติดตามความคืบหน้าของตนเอง ระบบนี้จะช่วยให้ผู้นำบริหารเวลาของตนเองได้ดีกว่าด้วย อีกทั้งมีผลลัพธ์ที่สร้างร่วมกันกับทีม Download บทความ © Copyright – All rights reserved. ท่านสามารถแชร์ข้อมูลนี้ได้ เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ข้อห้าม***** ห้ามนำไปใช้ในการสอนหรืออบรมโดยวิทยากรที่ไม่ได้รับการรับรองจากแอคคอมกรุ๊ป ห้ามนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เวปไซต์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการนำข้อมูลไปใช้ กรุณาติดต่อแอคคอมกรุ๊ปได้ที่ info@aclc-asia.com

 • สร้างแรงจูงใจอย่างไร ให้ได้ใจ

  บุคลากรที่มีแรงจูงใจ มักคิดเชิงรุก ยืดหยุ่น ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้เร็ว มีประสิทธิภาพในงาน และมีความมั่นใจในตนเอง บุคลากรที่ขาดแรงจูงใจ สังเกตได้จากพฤติกรรมเช่น ขาด ลา มาสาย ให้บริการลูกค้าไม่ดี และประสิทธิภาพการทำงานลดลง ปัจจุบัน องค์กรต้องการรักษาคนดี คนเก่งไว้ให้ได้ และเน้นสร้างความผูกพันต่องานและองค์กร การสร้างแรงจูงใจ จึงเป็นเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ เมื่อสังเกตเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ ผู้นำของเขาอาจเริ่มถามไถ่ หรือใช้การโค้ชเพื่อร่วมกันสร้างแรงจูงใจให้กลับมา การจะจูงใจคนให้ได้ใจและงาน ควรเข้าใจก่อนว่า แรงจูงใจมาจากสองแหล่ง คือ แรงจูงใจภายนอก และแรงจูงใจภายในตนเอง แรงจูงใจจากภายนอก เช่น การที่องค์กรให้ผลตอบแทนที่ดี ให้รางวัล เกียรติยศชื่อเสียง ให้คำชม หรือยกย่อง ถึงแม้แรงจูงใจนี้ไม่คงทนถาวร แต่ก็มองข้ามไม่ได้ เพราะบุคลากรควรรับรู้ว่า องค์กรและผู้นำของเขาตอบแทนเขาในด้านนี้แบบยุติธรรม ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง ส่วนแรงจูงใจจากภายใน เกิดจากภายในตัวบุคคลเอง ไม่มีใครมาให้อะไร ก็อยากทำเต็มที่ อยากทำให้ดี ซึ่งอาจมาจากเจตคติของเขาเอง มาจากการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำ ความพอใจเมื่อเห็นผลสำเร็จในสิ่งที่ทำ หรือความสนใจของตนเองในการทำอะไรสักอย่าง เช่น รู้สึกมีอิสระ มีความสมัครใจในการกระทำนั้น ๆ เป็นต้น การศึกษาในด้านแรงจูงใจของบุคคลชี้ให้เห็นว่า การใช้แรงจูงใจจากภายนอกอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอ นอกจากนั้นการสร้างแรงจูงใจจากภายนอกถึงจะมีผลดี แต่ก็มีผลเสีย เช่น ทำให้บุคคลคาดหวังว่า จะทำอะไรต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนเสมอ การตั้งรางวัลแบบแรงจูงใจภายนอกสำหรับงานหรือความทุ่มเทบางอย่าง อาจสร้างความกดดัน มากกว่าเป็นแรงขับ และความกดดันก็สามารถลดประสิทธิผลด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลได้ ดังนั้น หากเป็นงานที่จำเป็นต้องใช้ความคิดขั้นสูง หรือต้องใช้ความคิดซับซ้อน และสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา จึงจำเป็นต้องเลือกเวลาในการให้แรงจูงใจจากภายนอกให้ดี แต่สิ่งที่ควรจัดสรรให้เกิดขึ้นสม่ำเสมอ และขาดไม่ได้คือแรงจูงใจจากภายใน การสร้างบรรยากาศการทำงานให้เกิดแรงจูงใจจากภายใน ที่ผู้นำทีมสามารถทำได้คือ หนึ่ง การให้อิสระทางความคิดกับลูกทีมบ้าง เช่น เปิดโอกาสให้ลูกทีมได้ใช้ศักยภาพของตนเอง ได้มีอิสระในการคิด มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือได้ตัดสินใจด้วยตนเองบ้าง สองคือให้ความเชี่ยวชาญ เช่น การพัฒนาการทำงานให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านใดด้านหนึ่ง และได้รับการยอมรับ ส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการทำงานด้านอื่น ๆ ด้วย สามคือ สื่อสารความหมายของสิ่งที่ลูกทีมทำ หรือกำลังมอบหมายให้เขาทำ เช่น เพื่ออะไร หรือเพื่อใคร ไม่ใช่บอกเพียงทำแล้วจะได้รับอะไร เราเห็นได้จากผู้ที่อุทิศตนไปช่วยงานเพื่อสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทน นั่นเป็นเพราะเขามีจุดประสงค์ที่มีความหมายสำหรับตัวเขาเอง ดังนั้น หากผู้นำช่วยให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประสานเป้าหมายส่วนตนกับเป้าหมายของงานเข้าด้วยกันได้ ก็จะยิ่งกระตุ้นแรงจูงใจได้ดีขึ้น ที่สำคัญพฤติกรรมของผู้นำต้องไม่บั่นทอนแรงจูงใจของลูกทีม ตัวอย่างเช่น การทำในด้านตรงกันข้ามกับสามข้อที่กล่าวมา การสร้างแรงจูงใจที่ดี ก็จะทำให้เราได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน นำไปสู่ความมุ่งมั่นที่จะสร้างความสำเร็จด้วยกันทั้งทีม © Copyright – All rights reserved. ท่านสามารถแชร์ข้อมูลนี้ได้ เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน หรือเพื่อเป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ข้อห้าม***** ห้ามนำไปใช้ในการสอนหรืออบรมโดยวิทยากรที่ไม่ได้รับการรับรองจากแอคคอมกรุ๊ป ห้ามนำข้อมูลไปใช้ในการประชาสัมพันธ์เวปไซต์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ หากท่านต้องการสอบถามเพิ่มเติมในการนำข้อมูลไปใช้ กรุณาติดต่อแอคคอมกรุ๊ปได้ที่ info@aclc-asia.com

View All

Other Pages (98)

 • อบรม DISC | Interpersonal Skills | AcComm Group

  The most DISC applications and greatest values of DISC learning brought to you. ©Copyright – AcComm Group Training Coaching Management Essentials Working with Anyone Successfully D I S C o v e r © Y our self, Your Skills, and Your Unique Changes ก ารพัฒนาทักษะ (Upskills and Reskills) ได้รับการจัดลำดับให้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด ที่องค์กรจำเป็นต้องรีบเร่ง เพื่อให้องค์กรและธุรกิจ ดำเนินตามยุทธศาสตร์ได้อย่างราบรื่น สร้างความสามารถในการแข่งขันได้อย่างรวดเร็ว และมีความสำเร็จที่ยั่งยืน ​ อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารและบุคลากรในองค์กร มีภาระและหน้าที่ในงาน ในแต่ละอาทิตย์คนส่วนใหญ่มีเวลาให้กับการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพียงแค่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมง การเรียนรู้ในยุคใหม่ ที่ทันสมัย (Modernized Learning) จึงจำเป็นต้องเปี่ยมคุณภาพ มีโฟกัส และใช้เวลาน้อยลง แต่เน้นการลงมือเปลี่ยนแปลงทันที ​ นอกจากนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลที่สุด และนำไปใช้งานได้ทันที มาจากคุณสมบัติสามข้อ 3A 1. Attention: การเรียนรู้ที่ดึงดูดความใส่ใจ โฟกัส และบรรยากาศที่เอื้ออำนวย ต่อการมีส่วนร่วม 2. Awareness: การตระหนักรู้ว่าตนเองมีจุดแข็งอะไร และสิ่งที่ต้องเพิ่มเสริม (Learn) และละเลิก (Unlearn) อะไรบ้าง ในทักษะที่โฟกัสอยู่ 3. Architecture of Change: มีแนวทางการเปลี่ยนแปลงในระดับพฤติกรรม เพื่อ ให้การประยุกต์ใช้ทักษะนั้น ๆ เกิดผลลัพธ์ด้านผลงานอย่างรวดเร็ว (Results) ​ We are award winner of The Most Innovative Coaching and Learning Ecosystem in Thailand - hosted by Corporate Vision Magazine. ​ Contact Us Methodology: พบกับการพัฒนาทักษะ ในรูปแบบการเรียนรู้ ที่ทันสมัย ตอบโจทย์ทั้ง 3A ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย และเน้นการเรียนรู้ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างรวดเร็ว อีกทั้งมีประบวนการสร้างอุปนิสัยเชิงบวก ให้มีความความยั่งยืนอีกด้วย ​ เลือกทักษะที่ผู้บริหารและบุคลากรของท่านต้องการพัฒนา ได้ โดยดูจากโปรแกรมใน ภาพด้านล่างนี้ #อบรม DISC #DISC Training ​ Communication D I S C over © -Design-Change Collaboration D I S C over © -Design-Change Conflict Resolution D I S C over © -Design-Change Customer Service D I S C over © -Design-Change Delegation & Empowerment D I S C over © -Design-Change Empathy & Listening D I S C over © -Design-Change Embracing Change & Growth Mindset D I S C over © -Design-Change Enhancing Creativity D I S C over © -Design-Change Entrepreneurial Orientation D I S C over © -Design-Change Decision Making D I S C over © -Design-Change Flexibility & Agility D I S C over © -Design-Change Fostering Innovation D I S C over © -Design-Change Influencing Others D I S C over © -Design-Change Initiative D I S C over © -Design-Change Interpersonal Relations D I S C over © -Design-Change Managing Performance D I S C over © -Design-Change Managing Relationships D I S C over © -Design-Change Organizing Skills D I S C over © -Design-Change Participative Management D I S C over © -Design-Change Personal Effectiveness D I S C over © -Design-Change Providing Motivational Support D I S C over © -Design-Change Quality Focus & Control D I S C over © -Design-Change Relating to People D I S C over © -Design-Change Result Orientation & Goal Setting D I S C over © -Design-Change Self Confidence D I S C over © -Design-Change Sales Styles D I S C over © -Design-Change Sales Competency D I S C over © -Design-Change Self Management D I S C over © -Design-Change Service D I S C over © -Design-Change Stress Management D I S C over © -Design-Change Thinking Innovation D I S C over © -Design-Change Time Management D I S C over © -Design-Change Teamwork D I S C over © -Design-Change Verbal Communication (For Leaders and Managers) D I S C over © -Design-Change Written Communication D I S C over © -Design-Change Team Culture D I S C over © -Design-Change Contact Us

 • อบรม Leadership | Accomm & Image International Co., Ltd. | กรุงเทพมหานคร

  Enabler of “Learning at the Speed of Business” WELCOME TO ACCOMM GROUP AcComm & Image International Co., Ltd. Leadership and Coaching Solutions Co., Ltd. ​ Training . Coaching . Consultin g . Learning Ecosystem People, Team and Organization Development Virtual Live Online Training Micro-learning Contact us Thai/English All topics can be delivered Face-to-Face, Live Online or Blended Skill & Tool Set for the Hybrid Workplace COACHING Coaching others can be one of the most rewarding experiences a leader can have in his or her career. Our coaching skills development is ICF approved coach specific training hours (ACSTH and CCE). We provide proven models, practical skills development and simple coaching tools you can use for yourself and for the growth of others. The program can be customized for all generations of leaders. To learn more ​ โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมกรุ๊ป ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในองค์กร สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่าง ๆ ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อมูลเพิ่มเติม LEA DERSHIP DEVELOPMENT Outstanding business results with a globally proven track record and clear deliverables for the next phase of the organization. To learn more ​ เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ข้อมูลเพิ่มเติม Special Program - by AcComm Group These are the learning and development experiences that are exclusively delivered by AcComm Group. Experience the best thinking and insights beyond anything you have experienced before. To learn more ​ พบกับประสบการณ์การเรียนรู้และพัฒนาที่ท่านจะได้รับจากแอคคอมกรุ๊ปเท่านั้น ทั้งแนวคิด วิธีการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติ และ Feedback จากวิทยากรและโค้ช ที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติ ข้อมูลเพิ่มเติม Communication Our unique and award-winning communication development program "THINK ON YOUR FEET®" helps you be confident and effective in any situations. Benefits are; decreased cost, improved productivity, avoided costs of ambiguity and increased customers & employees engagement. To learn more about Think on Your Feet ® Other Communication Skills ​ โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet® " ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Think on Your Feet ® หลักสูตรการสื่อสารอื่นๆ N.E.W.S.® Navigating in Times of Change In collaboration with our strategic partner, N.E.W.S. ® Navigating in Times of Change , we offer two suits of solutions to organizations in need of navigating change and transformation; OD Solutions and Leadership Development Solutions. To learn more ​ ด้วยความร่วมมือในระดับสากลกับพาร์ทเนอร์ของเรา N.E.W.S. ® Navigating in Times of Change แอคคอมกรุ๊ปนำกระบวนการและเครื่องมือการพัฒนาที่เป็นระบบ สองโปรแกรม คือ เครื่องมือที่ช่วยท่านในการพัฒนาองค์กร และเครื่องมือพัฒนาภาวะผู้นำ ข้อมูลเพิ่มเติม Supervisors/First Time Manager Increasin g more influential leaders in your organization. The program effectively supports your ne w leaders t o transit and succeed in their new leadership and management roles. To learn more ​ เพิ่มพูนผู้นำที่มีประสิทธิผลในองค์กรของท่าน โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้นำมือใหม่สามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทใหม่และสร้างผลงานเป็นเลิศทั้งการบริหารงานและคน ข้อมูลเพิ่มเติม Management Skills We help organizations transform strategy into great results. We offer you from basic to advanced management development programs to help you develop and refine the skills you need to manage people, performance and productivity. Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment and sustainable success. To learn more ​ การพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมกรุ๊ปช่วยให้ท่านบริหารงานและคนอย่างสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหาร จัดการที่ราบรื่นและเกิดประสิทธิผล เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน และกิจกรรมติดตามผล เพื่อประสิทธิผลสูงสุดในการพัฒนา ข้อมูลเพิ่มเติม Leading Hybrid Teams Lead and transform your hybrid teams to be high performing teams. Building trust and increasing productivity and performance through practical tools and techniques that have been used world-wide successfully. To learn more ​ บริหารและนำทีม Hybrid เพื่อสร้างทีมที่มีผลปฏิบัติงานเป็นเลิศ ด้วยชุดทักษะที่ได้รับการนำไปใช้ทั่วโลกด้วยความสำเร็จมาแล้ว พบกับโปรแกรมสำหรับผู้นำ และโปรแกรมสำหรับสมาชิกในทีม ที่ช่วยกระชับความไว้วางใจต่อกัน เพิ่มความสุข ความสำเร็จและผลงานเป็นเลิศได้อย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติม Talent Development/Career Development Effective talent development and career planning help your organization attract and retain high potential leaders and employees. Support your high potentials to define their personal goals, create their career paths and develop competencies and skills that fit their own needs, as well as the needs of the organization. To learn mo re ​ การพัฒนากลุ่มผู้มีศักยภาพสูงที่มีประสิทธิผล เป็นการช่วยดึงดูและรักษาบุคลากรศักยภาพสูงได้ สนับสนุนพวกเขาด้วยกระบวนการพัฒนาและการโค้ชที่สร้างประสบการณ์เชิงบวก เพื่อเพิ่มความผูกพันต่องานและองค์กร และผลลัพธ์ของงานที่สูงขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม Developing High Impact Staff Developing people's attitude, accountability and productivity (2A+1P) through collaborative learning programs. Prepare them to be an effective future leaders. To learn more ​ ​ พบกับโปรแกรมการพัฒนาบุคลากรที่เน้น 2A และ 1P (Attitude, Accountability and Productivity) พัฒนาทักษที่สำคัญในการเป็นสมาชิกในทีมที่มีคุณค่า และเตรียมบุคลากรเพื่อความพร้อมสู่การเป็นผู้นำที่ดีในอนาคต ข้อมูลเพิ่มเติม ​ Customized Program We specialize in customizing learning and development program to fit your competencies and learning needs. Our clients are highly satisfied with the outcomes of our customization. To learn more ​ ​ แอคคอมกรุ๊ปเชี่ยวชาญในการออกแบบการพัฒนาที่ท่านต้องการ และเป็นไปตามสมรรถนะที่ท่านได้กำหนดไว้แล้ว ลูกค้าของเรามีความพึงพอใจในระดับสูงในผลงานที่ผ่านมา ข้อมูลเพิ่มเติม ​ Future-fit Program Embracing new ways of thinking is underpinned by the future fit skills such as critical thinking, collaboration, curiosity, growth mindset, learning agility, resilience and many more. Contact us to learn more. To learn more ​ เตรียมบุคลากรของท่านเพื่อความพร้อมในการรับมือกับโลกแห่งอนาคต ทักษะที่สำคัญในอนาคต เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ การประสานงาน ความคล่องแคล่วต่อการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ ติดต่อแอคคอมกรุ๊ปสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลเพิ่มเติม ​ Our Solutions Our Solutions Contact us Our Team OUR TEAM Thailand Coaching and Training AcComm Group provides learning & development solution to organizations in Thailand and other countries in Asia. We partner with training and development program providers around the world that are creating the most innovative and effective programs utilizing the latest and the most practical performance models. We only deliver training and development programs that have been proven to improve results. We use experiential learning methodologies; learner-focused, hands-on involvement, self-reflection, feedback, skills practice, microlearning and action planning to increase interest in learning, better long-term retention, and easier transfer of learning to the workplace. Our team has strong track record of success and cross-cultural expertise & experience. Our Success resources Nov 14, 2022 1 min COACHING เทคนิคการโค้ช โดยสุดยอดโค้ช 50 คน หากเราคำนวณค่าใช้จ่ายในการโค้ชผู้บริหาร และผู้จัดการ จะเห็นว่า เป็นการลงทุนที่ไม่น้อยเลย อีกทางเลือกในการพัฒนาผู้บริหาร ผู้จัดการ... 51 Post not marked as liked Nov 3, 2022 2 min COACHING เรียนรู้เทคนิคการโค้ช บทความโดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ เราทราบดีอยู่ว่า การสนทนาในการโค้ชเน้นการถาม อย่างไรก็ตาม การถามอย่างเดียวอาจไม่ได้เหมาะกับโค้ชชี่ทุกคน... 43 Post not marked as liked Oct 29, 2022 1 min LEADERSHIP คนพูดน้อย เป็นผู้นำได้ไหม ต่างตำราก็ต่างระบุคุณลักษณะที่ดีของผู้นำต่างกันไป ขึ้นอยู่กับว่า ตำรานั้นมุ่งความสำคัญไปที่ คุณลักษณะเฉพาะของผู้นำเองที่มีติดตัวมาแต่เกิด... 62 Post not marked as liked 1 2 3 4 5 Read More News and Articles

 • อบรม DISC | Interpersonal Skills | AcComm Group

  ©Copyright – AcComm Group Training Coaching Management Essentials DISC Applications อบรม D I S C DISC: The secret to working with anyone successfully พัฒนาตนเองและสัมพันธภาพในการปฏิบัติงานได้ทันที โดยวิทยากรที่เชี่ยวชาญในเรื่อง DISC อย่างแท้จริง ช่วยให้ท่านประยุกต์ใช้พฤติกรรม DISC และทักษะที่ได้เรียนรู้ในระหว่างอบรม ได้อย่างคุ้มค่าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ​ วิทยากรของแอคคอมกรุ๊ป สามารถให้คำปรึกษาในระหว่างการอบรม ในการประยุกต์ใช้ DISC เชิงลึก และหลากหลายรูปแบบ การอบรมเน้นการฝึกปฏิบัติ และการนำไปใช้ในการทำงานจริง ​ หลักสูตรนี้ ช่วยให้ผู้เข้าสัมมนาสามารถค้นพบจุดแข็ง และเปิดรับสิ่งที่จำเป็นต้องพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพัฒนาทักษะในการสื่อสาร และร่วมงานกับผู้อื่น เพิ่มเทคนิคในการวิเคราะห์สไตล์ผู้อื่นได้อย่างเชี่ยวชาญ และมีความยืดหยุ่นในการปรับสไตล์การสื่อสารของตนเอง นอกจากนั้นยังช่วยให้สามารถโน้มน้าวใจผู้อื่น และบริหารจัดการความขัดแย้งได้อย่างสร้างสรรค์อีกด้วย ​ หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้ที่ติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆ ผู้ที่ต้องการสื่อสารเพื่อสร้างผลลัพธ์และสัมพันธภาพ เช่น สื่อสารกับลูกทีม ผู้ร่วมงานใน ทีม ต่างทีม และลูกค้า ผู้ที่กำลังจะเลื่อนตำแหน่ง หรือเพิ่งจะได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบใน การดูแลคนที่มีความแตกต่างและหลากหลาย ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์บุคคล ผู้ที่จำเป็นต้องใช้การโน้มน้าว จูงใจ และการต่อรอง ในการบรรลุผลลัพธ์ ผู้ที่ต้องการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ ​ พบกับรูปแบบการอบรม DISC ที่แตกต่าง เน้นกิจกรรมและการประยุกต์ใช้ การอบรมสามารถ ผสมผสานการเรียนรู้แบบ Blended Learning Online VDO, Workshop, Assessment, Action Plan ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษา อีกทั้งประยุกต์ใช้ในงานจริง พร้อม Tool Cards เพื่อการทบทวนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ​ Contact Us #อบรม DISC #อบรมทักษะการสื่อสาร ​

View All
bottom of page