top of page

Unlock Your Potential

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

AcComm Group Click Now

This page is a shortcut to our solutions.

Organization Effectiveness, Agile Leadership and Leadership Effectiveness:  กระบวนการและหลักสูตรพัฒนาผู้นำ เพื่อการนำองค์กร การนำทีม และการบริหารจัดการบนความเปลี่ยนแปลง

Strategic Thinking

For CEO, CFO, CHRO, CIO, CTO, CMO and Executive Level

Process, skills and tools for C-suite to lead your organizations and achieve strategic alignment.

สำหรับ CEO, CFO, CHRO, CIO, CTO, CMO และผู้บริหารระดับสูง

กระบวนการที่เป็นระบบ และสร้างการมีส่วนร่วมให้กับทีมบริหารจัดการของท่าน ในการวางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย พฤติกรรมที่สอดคล้อง และแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ทำให้การลงมือบริหารจัดการและการปฏิบัติบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว และสร้างสรรค์  เหมาะกับผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

Strategic Team Meeting

For leaders, mid-level management, team leaders, project teams

Process, skills and tools for leaders, head of teams, project leaders to navigate and coach your teams for success. Overcoming silo-mindset and dysfunctional teams with best in class process.

สำหรับผู้นำและผู้จัดการทุกระดับในองค์กร หรือทีมที่ร่วมงานในโครงการด้วยกัน

กระบวนการนำทีม และวางยุทธศาสตร์ร่วมกับทีมของท่าน เพื่อสร้างความสอดคล้องในการปฏิบัติงาน และบรรลุเป้าหมาย ผู้นำและทีมจะได้ทั้งแผนยุทธศาสตร์ของทีม อีกทั้งทักษะในการนำทีมในทุกการเปลี่ยนแปลง ทำให้ทุกทีมออกจากทัศนคติและการทำงานแบบไซโล และสามารถสร้างผลลัพธ์แบบทวีคูณร่วมกัน

Productivity

For managers, supervisors, and staff

Mindset, skills set and tools set to be effective and productive in disruptive reality. Getting every important and meaningful goals and tasks done with Mission Possible™

สำหรับผู้จัดการ หัวหน้างานและบุคลากร

ทักษะการบริหารตนเอง บริหารเวลา บริหารเป้าหมายและผลงาน และการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มผลิตภาพและความสุขในการทำงาน ไม่ว่าจะทำงานในสำนักงานหรือทำงานที่บ้าน

เป็นหลักสูตรที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมบริหารทั้งงานและสุขภาพ ลดความเครียดจากงาน และบรรลุเป้าหมายที่สำคัญได้อย่างมีประสิทธิผล

Coaching:  กระบวนการและหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการโค้ชทีม การโค้ชบุคลากร และการโค้ชตนเอง 

อบรม Team Coaching

Mindset, skills set and plenty of tools to coach your teams.

ทักษะการโค้ชทีมสำหรับผู้นำและผู้จัดการ ให้เทคนิคและเครื่องมือการโค้ชที่เป็นระบบ ตอบโจทย์การทำงานในองค์กรอย่างแท้จริง 

อบรม Leader as Coach

Mindset, skills set and simplified & practical tools set for coaching within organizations. 

แนวคิด ทักษะ และเครื่องมือการโค้ชในองค์กรที่ครบถ้วนในทุกสถานการณ์ เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน และในการพัฒนาผู้มีศักยภาพ อีกทั้งเครื่องมือต่าง ๆ ที่ท่านจะได้รับอย่างครบถ้วนจากแอคคอมกรุ๊ปเท่านั้น

อบรม Leading Self

Self navigation tools to design your life and create your next version. Tools for career planning and individual development plan.

เครื่องมืการวางแผนอาชีพ และการพัฒนาตนเอง ด้วยการออกแบบและการโค้ชตนเอง เหมาะสำหรับผู้นำและบุคลากรที่กำลังออกแบบและวางแผนชีวิตตนเอง เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน

World Class Learning & Development Program

Think on Your Feet Exclusively by AcComm

Clarity. Brevity. Impact®

Recognized as the best business
communication training world-wide. 
The skills that develop your influence and effectiveness. Performing your thinking and communication well, even under pressure!!!

หลักสูตรการคิดและสื่อสารที่ตอบความท้าทายในการสื่อสารได้ทุกสถานการณ์ การฝึกปฏิบัติที่สนุกและสร้างสรรค์ด้วยสถานการณ์ในงานจริง ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้กับผู้คนทั่วโลก จนได้รับการยกย่องว่า เป็นหลักสูตรการสื่อสารที่มีประโยชน์ที่สุด และได้รับการบอกต่อจากผู้ที่เข้าอบรมอย่างต่อเนื่อง

ICF Approved Coaching Program by AcComm

Award Winning Coaching Program "Best Transformational and Performance Coaching Program"
Path to creating coaching culture. 
Mindset, skills set and simplified & practical tools set for coaching within organizations.  

โปรแกรมการสร้างโค้ชในองค์กร และวัฒนธรรมการโค้ชที่เลื่องชื่อว่าเปลี่ยนวิธีคิดและเพิ่มศักยภาพของผู้เข้าอบรมและทีมงานในองค์กรชั้นนำต่าง ๆ มาแล้ว 

กระบวนการพัฒนาเน้นการฝึกปฏิบัติ และการให้ Feedback และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากโค้ชที่ได้รับรางวัล #1 Coach in Asia

 

Multiplier Leadership_edited.jpg

BECOMING A MULTIPLIER - THE LEADER WHO MAKES EVERYONE SMARTER
 

Are your leaders talent magnet? This is a unique leadership experience that your leaders have never had one before.  It is a  thought-provoking, accessible, and essential exploration of why some leaders drain capability and intelligence from their teams, while others multiply and amplify it to produce better results.

 

Experience a group learning and coaching process designed for sustainable and positive behavioral change.

ผู้นำของท่านเป็นแม่เหล็กดึงดูคนเก่ง และทำให้ลูกทีมทวีคูณความฉลาดและสติปัญญาได้หรือไม่ พบกับประสบการณ์ Multipliers เป็นการพัฒนาภาวะผู้นำที่แปลกใหม่ เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมที่สร้างความสำเร็จให้ทีมและองค์กรอย่างยั่งยืน

Fearless Organization Scan

Methods: Survey-Group Coaching-Survey

Minimizing fear and maximizing performance with the simple steps and group activities.

Experience a group learning and coaching process designed for sustainable and positive behavioral change.

การสร้างความปลอดภัยทางด้านจิตใจ (Psychological Safety) สามารถเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน และสามารถลดความกลัว 

พบกับแบบประเมินและกระบวนการที่ยกระดับผลการปฏิบัติงาน ความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ เติบโตและนวัตกรรมของทีม

Psychological Safety

CREATING PSYCHOLOGICAL SAFETY 

Leadership. Team. Culture

Method: Assessment-Training-Follow-up

Psychological safety is the most important social process that enables innovation.

 

Experience the practical steps how organizations and leaders can build psychological safety in their organizations, creating an environment and a culture where employees feel included, fully engaged, and encouraged to contribute their best efforts and ideas. 

วัฒนธรรมการทำงานที่เสริมสร้างความรู้สึกปลอดภัย และพื้นที่ในการเรียนรู้ ทดลอง และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรแข่งขันได้ และดึงดูผู้มีศักยภาพเข้ามาร่วมงาน

พบกับการอบรมที่เริ่มต้นด้วยการประเมินระดับความปลอดภัยทางจิตใจในทีม การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และการติดตามผลที่ยอดเยี่ยมและสร้้างผลลัพธ์ได้ชัดเจน

อบรม Persuasive Skills

These programs are designed to transform participants to become successful in getting ideas across and sales pitches. This persuasive skill also prepare them for their future leadership role and help to speed up the organizations’ important decisions.

เพิ่มผู้จัดการและบุคลากรที่มีทักษะการโน้มน้าวเป็นเลิศ ช่วยสร้างผลลัพธ์ในธุรกิจ และสัมพันธภาพที่ยั่งยืนได้

พบกับหลักสูตรที่องค์กรเทคโนโลยีชั้นนำของโลกเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เสมอมา หลักสูตรนี้ให้เครื่องมือในการวางแผนการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมกับผู้เข้าอบรม สามารถนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที

19FTM_edited.jpg

Engaging and interactive workshop for first time manager and supervisor. The program is also successfully provided to IT managers and project leaders.
 

Practicing with the full-blown and real-life cases and feedback. The program is designed to support participants to transfer learning into the actual workplace.  

ผู้จัดการมือใหม่ บริหารทีมอย่างไร ให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน เหมาะกับผู้จัดการหรือหัวหน้างานมือใหม่ และผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมเทคโนโลยี 

ฝึกปฏิบัติกับกรณีศึกษาจากงานจริง และเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในงานจริงได้ทันที

Project Management Training by AcComm Gr

We are Award Winner of "Best Practice in Learning Transfer for Improving Business Bottom Line.

Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment and sustainable success. 

หลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมกรุ๊ป มีความทันสมัย ปรับใช้ทักษะที่ทันกาล และสามารถนำไปใช้ในการบริหารงานยุคใหม่ และบริการคนและทีมงานที่ประกอบไปดวยบุคคลต่างวัย และค่านิยม 

16143105_1238240169544841_1176929336966219923_n.jpg

Extended DISC® offers online assessments based on the DISC model.
 
We go above and beyond to customize assessments unique to your needs and preferences to ensure you are not forced to choose from off-the-shelf behavior reports.

นอกจากผลการประเมินที่แม่นยำสูงแล้ว เรายังช่วยท่านประยุกต์ใช้ผลการประเมินด้วยรูปแบบการเรียนรู้ที่สนุก ทันสมัย และนำไปใช้ในการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง ท่านจะได้พบกับการประเมินสมรรถนะที่ทันกาล แตกต่าง และรูปแบบการเรียนรู้ การนำผลการประเมินไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ทีม และองค์กร ที่เรียนรู้ได้จากแอคคอมกรุ๊ปเท่านั้น

Organization Development

ORGANIZATION DEVELOPMENT

Trusted by leading organizations in Thailand and multi-national organizations, we offer quality services in Organization Development Consultation, Organization Design, Competency Development,  Learning and Curriculum Design. etc.. 

พัฒนาองค์กรของท่าน และสานต่อยุทธศาสตร์ด้วยความสำเร็จกับที่ปรึกษาของแอคคอมกรุ๊ป ที่มีกระบวนการและเครื่องมือชั้นเลิศ
 

E-learning Thailand

Smart and affordable solutions for everyone in oganizations and contiuous learning.  
 
World-class platform that allow learners to select +4,000 courses enabling them to drive business impact. 

เรียนรู้และหาคำตอบ ที่กระชับ สั้น สนุก เข้าใจง่ายกับไมโครเลินนิ่ง เรียนรู้แบบพอดีคำจากแอคคอมกรุ๊ป เท่านั้น ที่เดียวในประเทศไทยที่ท่านสามารถซื้อครั้งเดียว เรียนได้ทั้งองค์กร ในราคาเป็นกันเอง ช่วยให้ผู้บริหาร และบุคลากรของท่านเข้าถึงการเรียนรู้และคำตอบในการบริหารจัดการ การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิผล

Coaching by AcComm Group

We help successful leaders get even better—by achieving positive, lasting change in behavior: for themselves, their people, and their teams. 

Our executive coach is the first  and the only Thai who is considered for the Thinkers50 Marshall Goldsmith Distinguished Award for Coaching and Leading Global Coaches.

กระบวนการโค้ชเดี่ยว หรือกลุ่ม ที่ปรับใช้กลยุทธ์ของโค้ชผู้บริหารมือหนึ่งของโลก ให้เหมาะสมกับผู้บริหารและบริบทที่แตกต่างกันไป 

bottom of page