คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่
โค้ชตนเอง โค้ชผู้อื่น และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

หนังสือด้านการโค้ชในองค์กร ภาษาไทยเล่มเดียว ที่ได้รับคำนิยมจาก ดร. มาแชล โกลด์สมิท  กูรูด้านการโค้ชอันดับหนึ่งของโลก

เตรียมการเป็นโค้ชที่ดี

-  โค้ชจากภายในองค์กร (Internal Coach) และโค้ช

   จากภายนอกองค์กร (External Coach)

-  รู้จักตนเอง

-  การสร้างความไว้วางใจในฐานะโค้ช

-  สมรรถนะของโค้ชที่มีประสิทธิผล

-  ความรู้ด้านสมองกับการโค้ช

1.

การโค้ชผู้อื่นและทีมงาน

-  การโค้ชที่มีประสิทธิผล

-  กระบวนการโค้ชตัวต่อตัว

-  การโค้ชทีม

-  การโค้ชกลุ่ม

-  การโค้ชผู้บริหาร

-  การโค้ชเพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

- ระบบพี่เลี้ยง

- การโค้ชผู้สืบทอด

- การโค้ชจากจุดแข็ง

2.

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

-  การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

-  เสริมทักษะการโค้ช

3.

หนังสือการโค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ราคา 180 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

สั่งซื้อ กรุณาติดต่อ 

คุณอลิชา อาจหาญ 

โทร 02 197 4588 

Foreword & Recognition by Marshall Goldsmith, Ph.D.

“Atchara, my favorite Thai coach does more great work!” 

Whether you are coach, a manager, a leader or simply intereted in learning more about coaching, this book is great resources from one of my favorite coaches - especially for leaders in one of my favorite countries.  Straightforward appcoach to the simple art of coaching.

A great resource for coaches in Thailand!

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group