คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่
(พิมพ์ครั้งที่หนึ่ง)
โค้ชตนเอง โค้ชผู้อื่น และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

หนังสือด้านการโค้ชในองค์กร ภาษาไทยเล่มเดียว ที่ได้รับคำนิยมจาก ดร.มาแชล โกลด์สมิท  กูรูด้านการโค้ชและภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก

ขออภัยหนังสือหมด (ชั่วคราว)

Out of stock (Temporarily)

คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่
(พิมพ์ครั้งที่สี่)
โค้ชตนเอง โค้ชผู้อื่น และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร โดย ดร.อัจฉรา จุ้ยเจริญ

หนังสือด้านการโค้ชในองค์กร ภาษาไทยเล่มเดียว ที่ได้รับคำนิยมจาก ดร.มาแชล โกลด์สมิท  กูรูด้านการโค้ชและภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก

ขออภัยหนังสือหมด (ชั่วคราว)

Out of stock (Temporarily)

Atchara's article “The Leader as Coach” was published in the book “Insights on Coaching” together with other great authors from MG 100 coaches. The book was specially distributed at the Thinkers50 Conference in London in 2019

 

Will be available soon.

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Foreword & Recognition by Marshall Goldsmith, Ph.D.

“Atchara, my favorite Thai coach does more great work!” 

Whether you are coach, a manager, a leader or simply intereted in learning more about coaching, this book is great resources from one of my favorite coaches - especially for leaders in one of my favorite countries.  Straightforward appcoach to the simple art of coaching.

A great resource for coaches in Thailand!

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2021 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group