คู่มือการโค้ช เพื่อผู้นำยุคใหม่
โค้ชตนเอง โค้ชผู้อื่น และการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

หนังสือด้านการโค้ชในองค์กร ภาษาไทยเล่มเดียว ที่ได้รับคำนิยมจาก ดร. มาแชล โกลด์สมิท  กูรูด้านการโค้ชอันดับหนึ่งของโลก

เตรียมการเป็นโค้ชที่ดี

-  โค้ชจากภายในองค์กร (Internal Coach) และโค้ช

   จากภายนอกองค์กร (External Coach)

-  รู้จักตนเอง

-  การสร้างความไว้วางใจในฐานะโค้ช

-  สมรรถนะของโค้ชที่มีประสิทธิผล

-  ความรู้ด้านสมองกับการโค้ช

1.

การโค้ชผู้อื่นและทีมงาน

-  การโค้ชที่มีประสิทธิผล

-  กระบวนการโค้ชตัวต่อตัว

-  การโค้ชทีม

-  การโค้ชกลุ่ม

-  การโค้ชผู้บริหาร

-  การโค้ชเพื่อปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่าง

- ระบบพี่เลี้ยง

- การโค้ชผู้สืบทอด

- การโค้ชจากจุดแข็ง

2.

การสร้างวัฒนธรรมการโค้ช

-  การสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร

-  เสริมทักษะการโค้ช

3.

หนังสือการโค้ช ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ราคา 180 บาท (ไม่รวมค่าส่ง)

สั่งซื้อ กรุณาติดต่อ 

คุณอลิชา อาจหาญ 

โทร 02 197 4588 

AcComm and Image International

Unlock Your Potential

Unleash Your Innovation

Amplify Your Greatness

Foreword & Recognition by Marshall Goldsmith, Ph.D.

“Atchara, my favorite Thai coach does more great work!” 

Whether you are coach, a manager, a leader or simply intereted in learning more about coaching, this book is great resources from one of my favorite coaches - especially for leaders in one of my favorite countries.  Straightforward appcoach to the simple art of coaching.

A great resource for coaches in Thailand!

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
Microlearning by AcComm Group
Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร

© 2019 - 2020  All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group