top of page
Leading Hybrid Teams.png

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group
All topics can be delivered Face-to-Face or via Virtual Live Online

ผู้เข้าอบรมในหลักสูตร Hybrid/WFH Skills หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในหน้านี้ จะได้เรียนรู้หัวข้อ Redesigning Work and Learning for Hybrid Works ผ่าน E-learning ของ แอคคอมกรุ๊ป  *พิเศษภายในปี 2567 

AWJun20178 - N.E.W.S. Coaching and Train

หลักสูตรการอบรมและการโค้ชที่ดีที่สุดแห่งปี จากแมกกาซีนคอร์ปเพอร์เรท วิชชั่น 

อบรม Leading Hybrid Team

LEADING HYBRID TEAMS AND

VIRTUAL LEADERSHIP™ 

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อผู้บริหาร และผู้จัดการ หรือหัวหน้าทีม ที่บริหารจัดการทีมจากระยะไกล หรือทีมที่ร่วมงานกันจากต่างสถานที่และเวลา พบกับชุดทักษะและเครื่องมือที่ครบถ้วน ตั้งแต่การออกแบบ Hybrid Work ไปจนถึงการนำทีมจากระยะไกลเพื่อบรรลุผลลัพธ์และเพิ่มความผูกพันในทีมและงาน

This program is for executives, leaders, managers and team leaders who are leading hybrid or remote teams and need to equip yourselves with specific leadership and management skills specially designed for hybrid or remote teams.

อบรม Time Management in Hybrid Work

MISSION POSSIBLE™ - Getting Important Works Done / WFH or Hybrid Workplace

ความยืดหยุ่นในด้านเวลาและสถานที่ในการปฏิบัติงาน อาจนำไปสู่ประสิทธิผลที่น้อยลง และขาดสมดุลในการบริหารงานและชีวิตส่วนตัว

 

ในการทำงานจากระยะไกล ผู้จัดการและบุุคลากรจำเป็นต้องมีกรอบความคิดและทักษะชุดใหม่ เพื่อการทำงานได้บรรลุผลลัพธ์และปราศจากความเครียด พบกับเครื่องมือ 6 แบบ ที่จะช่วยให้ท่านมีผลิตภาพและความสุขในการทำงานอย่างยั่งยืน

For managers or any employees who would like to become productive and achieve better work-life balance in disruptive reality.

Experience the six principles that will change your life and work productivity forever.

อบรม Strategic Alignment in Hybrid

โปรแกรมการพัฒนาผู้บริหาร และผู้นำที่ได้รับรางวัล โปรแกรมที่ดีที่สุดในภาวะการกอบกู้องค์กรจากภาวะวิกฤติ โปรแกรมนี้ได้ช่วยองค์กรในระดับโลกมาแล้วมากมาย ในการสร้างทีมที่มีความสำเร็จ มีความร่วมมือ ร่วมใจ และมุ่งมั่นยกระดับผลงาน ในช่วงวิกฤติการณ์ และในช่วงฟื้นฟู

For Executives, Leaders, Managers and Team Leaders who would like to acquire advance leadership skills crucial for success, crisis recovery and sustainability in the new world of works.

Experience this award-winning program  that has been delivered globally and successfully.

Career Coaching Skills Training

COACHING FOR CAREER MANAGEMENT™

ในโลกการทำงานแบบ Hybrid บุคลากรที่มีศักยภาพอาจขาดความมั่นใจในการเติบโตในองค์กร ผู้บริหารและผู้จัดการจึงมองข้ามการโค้ชเพื่อวางแผนอาชีพให้กับบุคลากรไม่ได้ เพราะอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนา และความผูกพันต่อองค์กร 

The program is for internal coaches, leaders, managers, team leaders, OD and HR professionals who care about talent engagement  in the hybrid world. Delayed decision to support your talents with career planning may result in their decreasing engagement and motivation.

อบรมการสื่อสารใน Hybrid Work

THINK ON YOUR FEET® for Virtual Communication and Hybrid Works

การสื่อสารผ่านแพลทฟอร์มต่าง ๆ ในการทำงานหรือการประชุมแบบไฮบริด ที่ไม่มีประสิทธิผลทำให้การประชุม ยืดเยื้อ ขาดโฟกัส และอาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่สร้างสรรค์ หรือการหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วม 

 

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้ที่จำเป็นต้องใช้การสื่อสาร สามารถสื่อสารได้ชัดเจน และกระชับ เป็นเครื่องมือในการสร้างผลลัพธ์ และสัมพันธภาพที่ยอดเยี่ยมของทีมงาน

The program is for anyone who would like to master effective communication in the hybrid work environment. The benefits are; shorter meeting, better team engagement, and higher productivity.

Microlearning

MICRO-LEARNING 

Learning at anytime and anywhere

เรียนรู้จาก Micro-learning ด้วยเนื้อหาที่สั้นกระชับ รูปแบบสวยงามน่าติดตาม ทั้งสามชุด ประกอบไปด้วยหัวข้อที่ทันสมัย ให้คำตอบกับท่านในการบริหารคนและงาน ผสมผสานเนื้อหาที่สำคัญ ในยุค Hybrid เช่น WFH อย่างไรให้ได้งาน และ Coaching in the Hybrid World

ที่เดียวเท่านั้น ที่ให้เงื่อนไขพิเศษกับท่าน ซื้อครั้งเดียว เรียนได้ทั้งองค์กร ไม่มีจำกัดผู้เรียนและอายุการใช้งาน เพื่อให้ท่านเรียนรู้ได้ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะทำงานจากที่ใดก็ตาม

อบรมภาวะผู้นำ

BECOMING A MULTIPLIER - THE LEADER WHO MAKES EVERYONE SMARTER

ผู้นำในการทำงานแบบ Hybrid จำเป็นต้องปรับแนวคิดในการบริหารคนและงาน เนื่องจากไม่สามารถเห็นลูกทีมตลอดเวลา ดังนั้นจึงต้องมอบความไว้วางใจ  (Empowerment) และในขณะเดียวกัน สร้างความรู้สึกครอบครองงานและรับผิดชอบ (Accountability) ให้กับลูกทีมได้

 

Multiplier Leadership ได้รับการออกแบบจาก เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์ - รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำรูปแบบใหม่ๆ  และต้องการสร้างผู้นำที่ดึงดูดคนดีและคนเก่ง (Talents) และทวีคูณอัจฉริยภาพของทีมงาน 

A thought-provoking, accessible, and essential exploration of why some leaders drain capability and intelligence from their teams, while others multiply and amplify it to produce better results.

 

Experience a group learning and coaching process designed for sustainable and positive behavioral change.

อบรม Psychological Safety

FEARLESS TEAMS AND ORGANIZATION

CREATING PSYCHOLOGICAL SAFETY FOR LEARNING, GROWTH, AND INNOVATION

ความปลอดภัยทางจิตใจ เป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญของทีมงานที่มีประสิทธิผลเป็นเลิศ นอกจากนั้นยังนำไปสู่นวัตกรรมของทีมและองค์กรอีกด้วย 

การทำงานแบบ Hybrid อาจลดความรู้สึกเป็นทีมเดียวกัน หรือความเป็นหนึ่งเดียวกัน ทำให้กระทบการสื่อสารที่ตรงไป ตรงมา และการนำเสนอความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทีมงานแบบไฮบริดจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการที่เชื่อถือได้ ในการรักษาและยกระดับความปลอดภัยทางจิตใจ 

Psychological safety is the most important social process that enables innovation.

 

Experience the practical steps how organizations and leaders can build psychological safety in their organizations, creating an environment where employees feel included, fully engaged, and encouraged to contribute their best efforts and ideas. 

Creating Team Synergy อบรม

CREATING TEAM SYNERGY 

ทีมงานที่ทำงานแบบ Hybrid มาระยะหนึ่ง อาจจะขาดการสื่อสาร และความเข้าใจในปัญหาของเพื่อร่วมงาน รวมถึงโอกาสในการประสานประโยชน์ และการรับฟังด้วยความเข้าใจ หากขาดกิจกรรมเข้ามาเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว อาจกระทบความสามารถและความสัมพันธ์ที่ดีของลูกทีมได้

 

กิจกรรม Creating Team Synergy เป็นกิจกรรมทีม ที่นำลูกทีมกลับมาสร้างกระบวนการการสื่อสารที่สร้างสรรค์ เพื่อกำจัดความคิดแบบ Silo Mindset และการประสานประโยชน์ (Collaboration) เพื่อผลลัพธ์สูงสุดของทีม รูปแบบของกิจกรรมจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำพฤติกรรมใหม่ไปปฏิบัติได้ทันที

Hybrid work environment may reduce the amount and quality of team communication. Creating Team Synergy is the activity that brings team members together and provides them with the attitude and tools for creative communication development.  Teams will learn how to avoid silo-mindset,  collaborate  effectively, and able to apply their new behaviors right away.

bottom of page