อบรมทักษะการคิดและสื่อสาร "Think on Your Feet®"

Clarity is money™

  Award-winning Communication Training 

 

Think on Your Feet®

"ถึงแม้คุณจะมีความคิดที่ดีเป็นแสนเป็นล้านความคิด แต่หากคุณทำให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดเหล่านั้นไม่ได้ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ความคิดดีๆนั้น จะไม่ได้ช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลง หรือได้รับการนำไปปฏิบัติให้เกิดผล"

หลักสูตรยอดนิยมในกว่า 30 ประเทศ หลักสูตรการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกว่า เป็นการอบรมการสื่อสารที่ดีที่สุด และนำไปใช้ได้ในการบริหารและปฏิบัติงานได้จริง ช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมเปลี่ยน Mindset ต่อการสื่อสารและเชี่ยวชาญในทักษะการสื่อสาร ได้ทันที ลิขสิทธิ์การสอนที่เดียวในประเทศไทยโดย แอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล

 

Think on Your Feet® เป็นหลักสูตรเดียวในโลก ที่เน้นทักษะและฝึกปฏิบัติการสื่อสาร ในสถานการณ์ที่ท่านไม่คาดคิด ช่วยให้ท่านเรียบเรียงความคิดเป็นระบบได้อย่างรวดเร็ว และถ่ายทอดความคิดให้ผู้อื่นเข้าใจคุณได้โดยง่ายดายอีกทั้งสามารถโน้มน้าวจูงใจผู้อื่นได้ดีเยี่ยม เพิ่มความน่าเชื่อถือให้ผู้สื่อสารในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าคุณจะมีเวลาเตรียมตัว มีเวลาจำกัด หรืออยู่ภายใต้ความกดดัน และสถานการณ์ที่ท้าทายต่างๆ

การฝึกปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ เช่น
การสื่อสารให้เข้าใจง่าย และโน้มน้าวใจ การสื่อสารการเปลี่ยนแปลง ในสถานการณ์จัดการยาก การรับมือกับคำถาม การประชุม การให้สัมภาษณ์ การจับประเด็น สรุปประเด็น รายงานความคืบหน้า Conference calls และอื่นๆอีกมากมาย

 

ประโยชน์ที่ได้รับ:  ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มผลิตภาพ  ลดความเสียหายจากข้อมูลคลุมเครือ เพิ่มรายได้  เพิ่มบุคลากรที่มีความสามารถในการโน้มน้าว สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มความผูกพันที่ลูกค้าและบุคลากรมีต่อองค์กร

ารเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจะช่วยให้ท่าน

  • สามารถเลือกใช้กลยุทธ์การสื่อสารที่ดีที่สุดในสถานการณ์ต่างๆ

  • มีความมั่นใจในการเรียบเรียงข้อมูลได้รวดเร็ว กระชับ และทำให้ผู้ฟังจำได้

  • ถ่ายทอดความคิดของท่านอย่างชัดเจน ครบถ้วน กระชับและน่าประทับใจ

  • โน้มน้าวและจูงใจผู้อื่นให้เกิดผล ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ที่มีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ก็ตาม 

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). 

Think on Your Feet® Training by AcComm and Imag Internatioal
Think on Your Feet(R) Brochure

© Copyright - Think on Your Feet® is the registered trademark and an intellectual property of Think on Your Feet International, Inc.. It is owned and copyrighted by Think on Your Feet International. Inc., and AcComm & Image International Co;, Ltd. is the only authorized and legally qualified company who is able to deliver Think on Your Feet® in Thailand (Exclusive Right in Thailand). Think on Your Feet International, Inc.. and AcComm & Image International will enforce its right against any copying or other infringement, trademark and intellectual property rights. 

 

หลักสูตร Think on Your Feet® รวมทั้งโมเดลต่างๆ คู่มือและการสอน เป็นลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายของ Think on Your Feet International, Inc. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถสอนและถ่ายทอดหลักสูตร  Think on Your Feet® ในประเทศไทย (Exclusive Right)  การลอกเลียนแบบเนื้อหาหรือองค์ความรู้ใดๆ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของหลักสูตร รวมถีงดัดแปลงบางส่วนหรือส่วนใดก็ตาม ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย หรือภาษาใดๆก็ตาม เป็นสิ่งผิดกฏหมาย 

 

Think on Your Feet International, Inc.. และบริษัทแอคคอมแอนด์อิมเมจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะดำเนินการทางกฎหมายรวมถึงปรับค่าเสียหายให้ถึงที่สุดกับผู้ที่พยายามลอกเลียนแบบ ผู้ที่ทำสำเนา ผู้ที่นำไปดัดแปลง หรือนำไปส่งต่อ หรือใช้ในรูปแบบใดก็ตาม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์. 

Think on Your Feet®

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
Microlearning by AcComm Group
Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร

© 2019 - 2020  All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group