top of page

TRAINING AND DEVELOPMENT

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

01

Pre-learning Assessment

Byte Sized Learning

02

Interactive Workshop

Simulations, Games,

Role Plays

03

E-learning, Micro Learning, Mobile Learning

Small Group Practice & Feedback

04

Post Assessment

Real World Application

©Copyright – AcComm Group
All topics can be delivered Face-to-Face or via Virtual Live Online
อบรม Coaching ที่ไหนดี

The training is a holistic, structured and systematic model, that has been used successfully by several “Fortune 100“ companies worldwide. This program enables participants to determine the appropriate coaching approach, implement a comprehensive coaching plan and conduct effective coaching conversation.

Our quality programs won "Best Performance Coaching" and "Best Transformational Coaching."


หลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ พัฒนาทักษะที่ครบถ้วนเพื่อการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่องค์กรในกลุ่ม Fortune 100 ได้นำไปใช้ด้วยผลสำเร็จมาแล้ว เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับสากล ทั้ง "Best Performance Coaching"  และ "Best Transformational Coaching"

เราไม่ได้พัฒนาทักษะการโค้ชอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราช่วยองค์กรสร้างความสามารถในการนำการโค้ชไปใช้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด แอคคอมกรุ๊ปมีเครื่องมือการโค้ชในองค์กรที่ครบถ้วน เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน และเตรียมทีมและองค์กรของท่านให้มีความสำเร็จที่ยั่งยืน

อบรม Management Development

We offers you from basic to advanced management development programs to help you develop and refine the skills you need to manage people, performance and productivity more effectively—and be ready for unexpected change. Explore our core management skills that will give you the advantage in today's business environment.

ลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมกร๊ป ช่วยให้ท่านบรรลุผลลัพธ์ในปัจจุบัน และเตรียมให้ท่านเป็นผู้นำในอนาคต พัฒนาความรู้ใหม่ และทักษะที่ทันกาลต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง
 
เน้นวิธีการเรียนรู้  ที่เน้นการลงมือทำ ใช้กรณีศึกษาทั้ง Best Practice และ Poor Practice ในการเรียนรู้  และเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในระหว่างอบรมและในงานจริง
มีเสริมการเรียนรู้นอกห้องอบรมด้วย Microlearning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลที่ทันกาล และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning)

อบรม First Time Manager

Leadership Development That Matters

A lot of first-time managers are promoted without any proper induction or preparation for being successful in their new role. In many cases the best practices on how to lead team members are missing. There is a high price for this for themselves, the team and the organization.

 

Learn and practice the right mindset and skills set with our full blown real-life cases. The process has successfully transformed  supervisors, managers and team leaders to become highly successful and created positive impacts to organizations.

ผู้จัดการมือใหม่ บริหารทีมอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน หลักสูตรนี้โฟกัสที่การพัฒนาทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการมือใหม่ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับจัดการ 1-3 ปี และผู้ที่กำลังเตรียมการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

 

นอกจากนั้นยังเหมาะกับกลุ่มผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมของ Tech-team และ Finance Team 

 

องค์กรที่มองข้ามการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับกลุ่มนี้ มักพบปัญหาการสูญเสียคนดีคนเก่ง และการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าไม่ทันกาล แอคคอมกรุ๊ปเน้นการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที

หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

อบรมการสื่อสาร

We help you organize and communicate your thoughts effectively.  Our communication courses offer world-class developments; from basic to advanced business presentation, making your business cases, communicating under pressure, organizing your ideas quickly, creating a buy-in, becoming persuasive & impactful, answering questions like a pro etc..

 

No matter you have time to prepare, limited time to prepare, we help you simplify your communication and be confident in any situations.
 

หลักสูตรที่ออกแบบและปรับแต่งได้ อบรมทักษะการสื่อสารตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นกลางและขั้นสูง การพัฒนาช่วยสร้างทัศนคติในการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และทักษะการเรียบเรียงความคิด  การสื่อสารตรงประเด็น และกระชับ การโน้มน้าวใจ เทคนิคการเล่าเรื่อง รวมถึงการตอบคำถามแบบมืออาชีพ 

 

เราช่วยให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่ทรงประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ หรือเป็นการคิดสด พูดสด หรือการสื่อสารภายใต้ความกดดัน 

 

วิธีการพัฒนาของแอคคอมกรุ๊ปยังเสริมให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจอยู่เสมออีกด้วย

 

หลักสูตร Think on Your Feet©

หลักสูตร Storytelling

หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

Psychological Safety คืออะไร

Psychological Safety is about minimizing fear and maximizing performance. For you to be successful in your team, and "as a team," psychological safety is one of the most crucial enablers today. Organizations benefit from the process in various ways such as; de-silo cross-functional teams, attracting and retaining talents, creating future-fit leadership, innovation, and creating a culture of empowerment and accountability.
 
ความปลอดภัยทางจิตใจ คือองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของทีมที่มีประสิทธิผลสูง หากองค์กรของท่านกำลังมองหาเครื่องมือในการลดกำแพงระหว่างทีม และต้องการเร่งให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้น และผลลัพธ์ที่สูงขึ้น กระบวนการและเครื่องมือของเรา คือคำตอบที่ดีที่สุด
 
เครื่องมือประเมินนี้จะช่วยให้ท่านทราบอย่างแน่ชัด ว่าท่านจะเริ่มตรงไหนก่อน อย่างถูกต้อง เครื่องมือการประเมินและกระบวนการพัฒนานี้ ได้รับการพัฒนาจากผลการศึกษาระดับโลกของนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้านไอเดียในการบริหารจัดการที่ดีที่สุด ศาสตราจารย์ เอมี่ ซี เอ็ดมันด์ซั่น 

โค้ชและวิทยากรของแอคคอมกรุ๊ป ได้รับประกาศนียบัตรรับรองและสิทธิ์ในการนำกระบวนดังกล่าวมาใช้อย่างถูกต้อง และได้ช่วยพัฒนา Psychological Safety ให้องค์กรและทีมงานต่างๆ

Fearless Organization Survey และกระบวนการ Group Coaching
อบรม Psychological Safety

อบรม Multiplier Leader

This program is for leaders who want to unleash the brilliance of their team and do more with less, our coaching program can help leaders lead like a Multiplier. 
 
Multiplier Leadership ได้รับการออกแบบจาก เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์
- รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำรูปแบบใหม่ๆ  และต้องการสร้างผู้นำที่ดึงดูดคนดีและคนเก่ง (Talents) และทวีคูณอัจฉริยภาพของทีมงาน  

นอกจากนั้น ยังเหมาะ
สำหรับองค์กรที่มองหากระบวนการการโค้ชแบบกลุ่มสำหรับผู้นำ ที่มีรูปแบบแตกต่าง สร้างสรรค์ เน้นการลงมือปฏิบัติในงานจริง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมม

โค้ชของแอคคอมกรุ๊ปได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง จาก
เดอะไวส์แมนกรุ๊ป และมีความเชี่ยวชาญในการปรับกระบวนการให้เข้ากับวัฒนธรรมในเอเชีย และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน

อบรม Change Management

The program is designed to help leaders, managers and organizations define and practice change management successfully. It includes steps of leading change, stakeholder strategy, facilitation, change readiness and many more tools for effective change management.
 

โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้บริหารและองค์กร บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยทักษะ และเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับเกิดขึ้นอย่างทันกาล และมีประสิทธิผล

เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ระบบและเน้นทักษะการนำการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ความคล่องตัว (Agility) ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาค
 
 

อบรมภาวะผู้นำ

The three core programs were jointly developed with our strategic partner based in Switzerland. Based on an extensive study and research, these solutions have been successfully delivered to leaders and managers at "Fortune 100"Companies.

 

The Leaders and managers were equipped with the needed capabilities and able to navigate their organizations and teams successfully in times of change. 

 
สามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในองค์กรด้วยความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาทีมงานที่พร้อมต่อการเรียนรู้ สามารถมองเห็น และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลง และดิจิทัลเทคโนโลยี  เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

ได้สำเร็จ และด้วยความมั่นใจ

อบรม Coaching for  Manager

Experience the most simplified and practical coaching skills for leaders and managers that have transformed more than 250  leading organizations world-wide.

 

Creating a coaching culture that drives results and engaging workplace. We help leaders and managers find coaching process more joyful and productive - this process is delivered exclusively by AcComm Group.

หลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆ ได้ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อบรม Team Coaching Skills

The new leadership skills required to lead agile and collaborative teams in the 21st century. Learn the effective mindset, skills set and tools set to coach your teams successfully. The workshop is designed for you to apply your real-life issues of team coaching.

ทักษะการโค้ชทีมเป็นทักษะที่ผู้นำและผู้บริหาร จำเป็นต้องใช้ในยุคที่ทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรนี้ให้ทั้งระบบและวิธีการ อีกทั้งฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อให้ผู้นำ และผู้บริหารมีความมั่นใจ ในการโค้ชทีม เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Agility)

และบรรลุผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

Explore other training and development programs that received Net Promoter Score (NPS) from high to 100%

อบรม Customer Service Excellence
อบรม Design Thinking
อบรม Listening Skills
อบรม Selling Skills
อบรม DISC
อบรม Collaboration
อบรม EQ
อบรม Time Management in Hybrid Work
อบรม Storytelling
อบรม Team Building
The Case Maker (TM).png
อบรม Growth Mindset
อบรม Professional Image
อบรม Suggestion at work
Word of Mouth
bottom of page