ฺBite size learning delivered to your desk

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group
AcComm Group - Virtual Live-online Training Testimonials
Our NPS Score is 100%
Virtual Training Program

What it is not?

 • Not a one-way communication training

 • Not a distance learning using audio or vdo-conferencing

 • Not an online meeting or webinar without interacting with others

 • ไม่ใช่การเรียนรู้ออนไลน์ที่ใช้การสื่อสารทางเดียว

 • ไม่ใช่การเรียนรู้ทางไกล

 • ไม่ใช่การเรียนรู้คนเดียวที่ขาดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 

What it is?

 • Highly Interactive Training Activities

 • With experienced faciliators who also provide feedback

 • Live but last no more than 60 minutes

 • กิจกรรมการเรียนรู้ที่กระตุ้นปฏิสัมพันธ์ และมีรูปแบบการสื่อสารสองทาง

 • มีวิทยากรที่มีประสบการณ์ทำหน้าที่อำนวยการเรียนรู้ และให้ข้อมูลสะท้อนกลับ

 • เรียนรู้สดไปพร้อมๆกัน แต่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงต่อครั้ง

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com   

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
 • Blogger Social Icon
 • Facebook Social Icon
 • YouTube Social Icon
 • Instagram Social Icon
 • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2021 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group