top of page

TRAINING AND DEVELOPMENT

Enabler of “Learning at the Speed of Business”

01

Pre-learning Assessment

Byte Sized Learning

02

Interactive Workshop

Simulations, Games,

Role Plays

03

E-learning, Micro Learning, Mobile Learning

Small Group Practice & Feedback

04

Post Assessment

Real World Application

©Copyright – AcComm Group
สามารถจัดอบรมได้ทั้งแบบ Face-to-Fac และ Virtual Live Online
อบรม Coaching ที่ไหนดี

ทักษะการโค้ช และสร้างสมรรถนะให้องค์กรเพื่อนำการโค้ชไปใช้ได้จริง

หลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ พัฒนาทักษะที่ครบถ้วนเพื่อการโค้ชในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล พร้อมเครื่องมือการโค้ชที่องค์กรในกลุ่ม Fortune 100 ได้นำไปใช้ด้วยผลสำเร็จมาแล้ว เป็นหลักสูตรที่ได้รับรางวัลคุณภาพในระดับสากล ทั้ง "Best Performance Coaching"  และ "Best Transformational Coaching"

เราไม่ได้พัฒนาทักษะการโค้ชอย่างเดียวเท่านั้น แต่เราช่วยองค์กรสร้างความสามารถในการนำการโค้ชไปใช้จริงและเกิดประโยชน์สูงสุด แอคคอมกรุ๊ปมีเครื่องมือการโค้ชในองค์กรที่ครบถ้วน เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน และเตรียมทีมและองค์กรของท่านให้มีความสำเร็จที่ยั่งยืน

อบรม Management Development

ทักษะการบริหารจัดการ

ลักสูตรพัฒนาทักษะการบริหารจัดการของแอคคอมกร๊ป ช่วยให้ท่านบรรลุผลลัพธ์ในปัจจุบัน และเตรียมให้ท่านเป็นผู้นำในอนาคต พัฒนาความรู้ใหม่ และทักษะที่ทันกาลต่อโลกของการเปลี่ยนแปลง
 
เน้นวิธีการเรียนรู้  ที่เน้นการลงมือทำ ใช้กรณีศึกษาทั้ง Best Practice และ Poor Practice ในการเรียนรู้  และเน้นการฝึกปฏิบัติทั้งในระหว่างอบรมและในงานจริง
มีเสริมการเรียนรู้นอกห้องอบรมด้วย Microlearning เพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าอบรมได้รับข้อมูลที่ทันกาล และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (Lifelong Learning)

อบรม First Time Manager

พัฒนาผู้จัดการมือใหม่ 

ผู้จัดการมือใหม่ บริหารทีมอย่างไร ให้ได้ใจและได้งาน หลักสูตรนี้โฟกัสที่การพัฒนาทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการมือใหม่ สำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในระดับจัดการ 1-3 ปี และผู้ที่กำลังเตรียมการเลื่อนตำแหน่งเป็นหัวหน้างาน หรือผู้จัดการ

 

นอกจากนั้นยังเหมาะกับกลุ่มผู้จัดการหรือหัวหน้าทีมของ Tech-team และ Finance Team 

 

องค์กรที่มองข้ามการพัฒนาทักษะที่จำเป็นให้กับกลุ่มนี้ มักพบปัญหาการสูญเสียคนดีคนเก่ง และการเปลี่ยนแปลงที่ล่าช้าไม่ทันกาล แอคคอมกรุ๊ปเน้นการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาที่ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ทันที

หลักสูตรพัฒนาผู้จัดการมือใหม่

หลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นำ

อบรมการสื่อสาร

ทักษะการสื่อสาร

หลักสูตรที่ออกแบบและปรับแต่งได้ อบรมทักษะการสื่อสารตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ไปจนถึงขั้นกลางและขั้นสูง การพัฒนาช่วยสร้างทัศนคติในการสื่อสารที่สร้างสรรค์ และทักษะการเรียบเรียงความคิด  การสื่อสารตรงประเด็น และกระชับ การโน้มน้าวใจ เทคนิคการเล่าเรื่อง รวมถึงการตอบคำถามแบบมืออาชีพ 
 
เราช่วยให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่ทรงประสิทธิผลในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าท่านจะมีเวลาเตรียมตัวหรือไม่ หรือเป็นการคิดสด พูดสด หรือการสื่อสารภายใต้ความกดดัน 
 

วิธีการพัฒนาของแอคคอมกรุ๊ปยังเสริมให้ท่านเป็นผู้สื่อสารที่น่าเชื่อถือ และมีความมั่นใจอยู่เสมออีกด้วย
 
หลักสูตร Think on Your Feet©
หลักสูตร Storytelling
หลักสูตรการสื่อสารที่มีประสิทธิผล

 

Psychological Safety คืออะไร

การสร้างความปลอดภัยทางจิตใจ
เพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการเรียนรู้ เติบโตและนวัตกรรม


ความปลอดภัยทางจิตใจ คือองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่สำคัญที่สุดของทีมที่มีประสิทธิผลสูง หากองค์กรของท่านกำลังมองหาเครื่องมือในการลดกำแพงระหว่างทีม และต้องการเร่งให้เกิดการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง นวัตกรรมที่รวดเร็วขึ้น และผลลัพธ์ที่สูงขึ้น กระบวนการและเครื่องมือของเรา คือคำตอบที่ดีที่สุด

 
เครื่องมือประเมินนี้จะช่วยให้ท่านทราบอย่างแน่ชัด ว่าท่านจะเริ่มตรงไหนก่อน อย่างถูกต้อง เครื่องมือการประเมินและกระบวนการพัฒนานี้ ได้รับการพัฒนาจากผลการศึกษาระดับโลกของนักวิจัย ผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในด้านไอเดียในการบริหารจัดการที่ดีที่สุด ศาสตราจารย์ เอมี่ ซี เอ็ดมันด์ซั่น 

โค้ชและวิทยากรของแอคคอมกรุ๊ป ได้รับประกาศนียบัตรรับรองและสิทธิ์ในการนำกระบวนดังกล่าวมาใช้อย่างถูกต้อง และได้ช่วยพัฒนา Psychological Safety ให้องค์กรและทีมงานต่างๆ

Fearless Organization Survey และกระบวนการ Group Coaching
อบรม Psychological Safety

อบรม Multiplier Leader

ผู้นำแบบทวีคูณอัจฉริยภาพ

Multiplier Leadership ได้รับการออกแบบจาก 
เดอะไวส์แมนกรุ๊ป ซิลิคอนแวลลีย์
- รัฐแคลิฟอร์เนีย ผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาภาวะผู้นำ เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการรูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำรูปแบบใหม่ๆ  และต้องการสร้างผู้นำที่ดึงดูดคนดีและคนเก่ง (Talents) และทวีคูณอัจฉริยภาพของทีมงาน  

นอกจากนั้น ยังเหมาะ
สำหรับองค์กรที่มองหากระบวนการการโค้ชแบบกลุ่มสำหรับผู้นำ ที่มีรูปแบบแตกต่าง สร้างสรรค์ เน้นการลงมือปฏิบัติในงานจริง และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรมม

โค้ชของแอคคอมกรุ๊ปได้รับการรับรองอย่างถูกต้อง จาก
เดอะไวส์แมนกรุ๊ป และมีความเชี่ยวชาญในการปรับกระบวนการให้เข้ากับวัฒนธรรมในเอเชีย และวัฒนธรรมของแต่ละองค์กรที่แตกต่างกัน

อบรม Change Management

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้บริหารและองค์กร บริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วยทักษะ และเครื่องมือที่สำคัญ เพื่อให้การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงในทุกระดับเกิดขึ้นอย่างทันกาล และมีประสิทธิผล

เป็นหลักสูตรเดียวที่ให้ระบบและเน้นทักษะการนำการเปลี่ยนแปลงเชิงลึก เพื่อนำไปสู่ความคล่องตัว (Agility) ต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาค
 
 

อบรมภาวะผู้นำ

ผู้นำบนภาวะการเปลี่ยนแปลง

ามโปรแกรมพัฒนาภาวะผู้นำที่สอดคล้องกับบริบทการบริหารในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้บริหารและผู้จัดการสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์การบริหารบนความเปลี่ยนแปลง และก้าวข้ามอุปสรรคและความท้าทายต่าง ๆ ในองค์กรด้วยความสำเร็จ รวมถึงสามารถพัฒนาทีมงานที่พร้อมต่อการเรียนรู้ สามารถมองเห็น และใช้โอกาสจากการเปลี่ยนแปลง และดิจิทัลเทคโนโลยี  เพื่อสร้างคุณค่าให้ธุรกิจ

ได้สำเร็จ และด้วยความมั่นใจ

อบรม Coaching for  Manager

ทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำและผู้จัดการ

หลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆ ได้ขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อบรม Team Coaching Skills

ทักษะการโค้ชทีม

ทักษะการโค้ชทีมเป็นทักษะที่ผู้นำและผู้บริหาร จำเป็นต้องใช้ในยุคที่ทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ หลักสูตรนี้ให้ทั้งระบบและวิธีการ อีกทั้งฝึกปฏิบัติทักษะเพื่อให้ผู้นำ และผู้บริหารมีความมั่นใจ ในการโค้ชทีม เพื่อเพิ่มความคล่องตัว (Agility)

และบรรลุผลลัพธ์ทั้งระยะสั้น และระยะยาว 

หลักสูตรอื่นๆ ที่ได้รับความนิยม และ Net Promoter Score (NPS)  ในระดับสูง ถึงระดับ 100%

อบรม Customer Service Excellence
อบรม Design Thinking
อบรม Listening Skills
อบรม Selling Skills
อบรม DISC
อบรม Collaboration
อบรม EQ
อบรม Time Management in Hybrid Work
อบรม Storytelling
อบรม Team Building
The Case Maker (TM).png
อบรม Growth Mindset
อบรม Professional Image
อบรม Suggestion at work
Word of Mouth
bottom of page