ฺBite size learning delivered to your desk

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group

เรียนรู้ผ่านสามช่องทางได้อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าท่านจะเรียนรู้จากที่บ้านหรือที่ทำงาน

Working and learning from home or from the office

Learning can be for anyone, anywhere and everyday.

Webinar by AcComm Group

เรียนรู้สด โดยมีวิทยากรถ่ายทอด

มีแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ

และโค้ชให้ Feedback 

โดยท่านสามารถระบุหัวข้อได้

(ภาษาไทย)

Virtual Live Online

Microlearning

เรียนรู้จาก VDO Clip สั้นๆ

หัวข้อที่กำลังเป็นที่สนใจในปัจจุบันและเตรียมการให้

ท่านเพิ่มความรอบรู้สู่อนาคต

(ภาษาไทย)

Bite-size Learning

Microlearning

(ภาษาอังกฤษ)

E-learning 

Downloadable Slide Deck

Tips, Tools and Techniques ในการบริหารคน บริหารทีม และบริหารงาน สามารถดาวน์โหลดเนื้อหาไปใช้ในการพัฒนาตนเอง และนำไปใช้ในการโค้ชและสอนทีมงานของท่านได้ 

พบกับยี่สิบหัวข้อ Tips & Technigues ตอบคำถามและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหาร 

 

นำเสนอแบบกระชับ สั้น ตรงประเด็น สำหรับการนำไปใช้งานได้นานเท่าที่ท่านต้องการ

 

ไม่ต้องเสียเวลาลงทะเบียน ไม่ต้องเสียเวลาต่ออายุ ใช้งานได้ทันที

ในราคาที่เป็นกันเอง ติดต่อเราเพื่อสอบถามเพิ่มเติม 

Microlearning

AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group