Passion สร้างได้ ทำอย่างไรให้ต่อเนื่อง? - How to make it alive?

คำว่า Passion หากแปลตรงๆ หมายถึง ความชอบ ความรัก ความลุ่มหลง ความปรารถนาที่นำไปสู่ความกระตือรือร้น และความทุ่มเทในการคิด หรือลงมือทำเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น Passion ในการเขียนหนังสือ  Passion ที่จะให้บริการลูกค้าที่ดีเลิศ (Passion to Service Excellence) Passion ในการออกกำลัง

 

เพื่อนในเครือข่ายงานของดิฉันคนหนึ่ง ชื่อ แจ็กเกอรีน ทรูป โรบินสัน (Jacqueline Throop Robinson) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้าน Employee Engagement ได้ศึกษาเรื่อง Passion ร่วมกับคุณเดวิด โจนส์ (David Jones)  เพื่อค้นหาความเกี่ยวข้อง ระหว่างระดับของ Passion กับ ความผูกผันที่บุคลากรมีต่องานและองค์กร (Employee Engagement) 

 

จากการศึกษาที่ใช้เวลาถึงเจ็ดปี ได้พบว่า Passion มีความสำคัญต่อความผูกพันของบุคลากรที่มีต่องาน แต่ที่สำคัญกว่านั้น ควรจะเป็น Passion ที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ไม่ใช่มาๆ ไปๆ ซึ่งความต่อเนื่องนี้ เธอใช้คำว่า PassionFlow™ และต่อมาได้กลายเป็นเครื่องมือหรือแบบประเมินในการวิเคราะห์ระดับ Passion ของบุคคลและทีม

 

หากเราเข้าใจ Passion ของตนเองว่าคืออะไร และระดับของ Passion ในปัจจุบันอยู่ในระดับไหน และทำไมเราถึงมีและไม่มี Passion  อะไรทำให้ Passion ของเราหายไป ก็จะทำให้เรามีวิธีการบริหารตนเองให้เกิด PassionFlow™  คือมี Passion  ในระดับเหมาะสมและต่อเนื่อง     

 

ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่านยังได้ระบุองค์ประกอบสำคัญของ Passion ที่ต่อเนื่อง ซึ่งมีสองข้อหลักๆคือ  Meaning  และ Progress

  • Meaning หมายถึงผลงานหรือกระบวนการที่นำไปสู่ผลที่ได้รับ ที่มีความหมายสำหรับตัวเรา เราเชื่อมโยงได้กับสิ่งที่เราให้ความสำคัญในชีวิต 

  • Action & Progress คือ การกระทำที่นำไปสู่ความรู้สึกและประสบการณ์ที่เปลี่ยนไป มีความคืบหน้า

 

มีแต่ Meaning แต่ไม่มี Action & Progress:

ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองท่าน ได้ย้ำว่า ทั้งสองปัจจัยต้องไปด้วยกัน ถ้ามีแต่ Meaning ก็จะเป็นเพียงความอยาก ความฝัน ความตั้งใจ แต่ไม่มีผลลัพธ์

 

มีแต่ Action แต่ไม่มี Meaning

ถ้ามีแต่ Action หรือการกระทำ แต่ไม่เห็นความสำคัญ หรือขาดแรงขับและความกระตือรือร้น Passion ก็อาจขึ้นๆ ลงๆ หรือหายไปในที่สุด

 

 

 

อีกประการที่ต้องระวังคือ การที่คนมี Passion ในบางสิ่งบางอย่างมากไปจนลืมสิ่งอื่นๆในชีวิต แบบนี้ไม่เรียก Passion แต่เรียกว่า Obsessing คือหมกมุ่นจนไม่ลืมหูลืมตาทั้งร่างกายและจิตใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หรือเวลาที่เรารีบเร่งดันทุรังสูงในการทำอะไรสักอย่าง จนขาดความสมดุลระหว่างการงานและชีวิตส่วนตัว อันนี้ไม่เรียกว่าเป็น Passion แต่ผู้เชียวชาญทั้งสองท่านเรียกว่า Rushing หรือร้อนรน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะห์ให้ดี ก็จะทำให้เราทราบด้วยว่าตอนนี้เรามี Passion หรือ Obsession หรือ Rushing กันแน่  และถ้าทราบผลแล้ว เราจะทำอย่างไร เพื่อให้เรารักษา Passion ของเราไว้ได้ และอะไรที่เป็นอุปสรรคและจะบริหารจัดการอุปสรรคเหล่านั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการง่ายๆ ในการค้นหา Passion ของตนเอง ท่านสามารถใช้คำถามในการถามตนเองแบบสนุกๆ เช่น

  • "What are my Top 10 Joys in Life? "

  • "What Makes my Heart Sing?"

  • “ฉันสนุกกับการได้ลงมือปฏิบัติเรื่องใด?” 

  • “อะไรคือสิ่งที่ฉันภูมิใจที่สุดในชีวิต?”

  • “ฉันชอบอะไรในความเป็นตัวฉันเอง?”

  • “อะไรที่คุณปรารถนาจะลงมือทำ ให้มีความคืบหน้าอย่างยิ่ง?”

  • “อะไรคือสิ่งที่ฉันมักได้รับคำชม?" 

  • "สมมุติว่า วันนี้ ฉันเป็นที่รู้จักในกลุ่มคนมากมาย ฉันอยากให้เขารู้จักฉันในเรื่องใด?"

เมื่อค้นพบแล้ว คัดเลือกสิ่งที่มีความสำคัญต่อตัวท่านอย่างแท้จริง (Meaning)  และจัดวาง Actions อย่างเป็นรูปธรรม และวัดความคืบหน้าได้    Passion นั้นจึงจะต่อเนื่อง ไม่ใช่เรื่องที่เพียงฝันไป

 

©Copyright - All rights reserved.

About the author;  Atchara (Cara) Juicharern is a winner of Woman Leadership Award and an accomplished leadership and executive coach who has been also developing executives and leaders in the organizations to be successful in coaching. She has trained thousands of executives and leaders from all types of business industries.

 

With her passion to support leaders and organizations to be successful in creating coaching and mentoring cultures, she also conducts significant coaching studies. She is frequently invited to speak about the coaching trends and the future of coaching in various leadership and HR forums. 

 

Her best-selling book "Leader as Coach" is the first Thai language book that brings practical and simplified coaching methods and conversation to leaders and  has received a foreword by the world number 1 Coaching Guru and Thought Leader - Dr. Marshall Goldsmith.

 

More articles in newspaper and business magazines by Atchara (Cara)

 

 

Contact us: +662 197 4588-9

Email: info@aclc-asia.com 

www.aclc-asia.com

 

******************************

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

กลยุทธ์และเครื่องมือการนำองค์กรและทีม ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในยุค Disruption