สร้างพลัง 3R

Updated: May 16

บทความโดย ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

ช่วงนี้ธุรกิจซบเซา การค้าการขายชลอหรือหยุดนิ่ง สถานการณ์น่าเป็นห่วงเช่นนี้ ง่ายมากที่เราจะหลุดไปอยู่ในความเครีย