top of page
The Case Maker and Suggestion at Work

Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

©Copyright – AcComm Group

The Case Maker™
- Persuasive Skills

"เมื่อเริ่มทำงานใหม่ๆ ผู้อื่นคาดหวังให้คุณนำเสนอได้ชัดเจน เข้าใจง่าย 

แต่เมื่อทำงานไปสักพัก หรือเมื่อหน้าที่การงานเติบโตขึ้น

ผู้อื่นคาดหวังให้การนำเสนอของคุณสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ (Making an Impact)

เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ทางธุรกิจ และช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้เร็วขึ้น"

                                                                                                                                                                                - ดร. อัจฉรา จุ้ยเจริญ

หนึ่งในทักษะแห่งอนาคต (Future Skills) ที่สำคัญคือ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอความคิด (Generate Ideas) เพื่อการพัฒนาธุรกิจ สินค้า บริการ และกระบวนการงานต่างๆ ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

 

อย่างไรก็ตาม ระหว่างการรับฟัง ผู้บริหารมักพบว่า การนำเสนอส่วนใหญ่ ใช้เวลานานเกินไป มองไม่เห็นความเชื่อมโยงที่สำคัญกับธุรกิจ ต้องใช้เวลานานในการตัดสินใจ  และขาดมุมมองในด้านที่สำคัญ

 

หลักสูตร The Case Makerคือคำตอบ และทางออก (Solutions) ที่ดีที่สุด องค์กรชั้นนำด้านเทคโนโลยี และสถาบันการเงินในระดับโลก ได้พิสูจน์มาแล้วว่า เป็นการพัฒนาที่นำไปใช้ได้จริงและมีประสิทธิผลสูงสุด ในปัจจุบันจึงขยายการอบรมนี้ไปยังทุกกลุ่มงาน

 

การอบรมหลักสูตรนี้ มีเครื่องมือที่เป็นระบบ เน้นการฝึกปฏิบัติ ที่นำหัวข้อการนำเสนอจริงมาใช้ การฝึกปฏิบัติทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดี่ยว ผสมกับ Feedback ที่ได้รับจากวิทยากร ทำให้ผู้เข้าอบรมมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด  

การอบรมแบ่งเป็นสองระดับ 

1.  Suggestion at Work สำหรับบุคลากรที่นำเสนอไอเดียขั้นพื้นฐาน และต้องโน้มน้าวหัวหน้าตนเอง และเพื่อนร่วมงานในการปฏิบัติงานแต่ละวัน สามารถใช้เวลาอบรมหนึ่งวัน

 

2. The Case Makerสำหรับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน หรือผู้นำทีม รวมทั้งบุคลากร ที่จำเป็นต้องนำเสนอไอเดียสำคัญ โครงการมูลค่าสูง กระบวนการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ต้องใช้การเตรียมการ และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) อย่างดีมาก่อน ใช้เวลาในการอบรมสองวัน ถึงสองวันครึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องเป็นวันติดกัน

จัดอบรมได้ ทั้งรูปแบบออนไลน์ หรืออบรมในห้องแบบ Face-to-Face

อบรม Communication
อบรม The Case Maker - AcComm Group
©Copyright – AcComm Group

Executive leaders and managers have a common complaint; their direct reports often don’t put across ideas that they have, to improve products and process. In addition, their ideas are not delivered clearly and convincingly that resulted in a lengthy meeting and conference call. 

The case maker™ is designed to transform participants to become successful in getting ideas across and sales pitches. The skills also prepare them for their future leadership role and help to speed up the organizations’ important decisions.

Participants work in groups to co-create and achieve collective wisdom and work individually by using their actual working cases. 

 

Organizations that want to own the right key to open the door of potentials, future possibilities and innovation, this program is a must. 

Two training options customized to the group:

1. Suggestion At Workfor basic level of participants who need to convey and sell their ideas in day-to-day operations. 

2. The Case Makerfor a high stakes presentation, for pitching business ideas, products & services, process improvement that require higher thinking and data-organizing skills. 

Four communication courses that will change your life and your professionalism forever. 

สี่หลักสูตรการสื่อสาร ที่จะเปลี่ยนชีวิตของท่าน ด้วยทักษะการสื่อสารที่น่าเชื่อถือ สร้างความมั่นใจ ด้วยรูปแบบการพัฒนาที่ไม่เหมือนใคร นำไปปฏิบัติได้ทันที และสอดคล้องกับสถานการณ์ในชีวิตจริง

  1. Think on Your Feet®

  2. The Case Maker™

  3. Suggestion at Work™

  4. Storytelling

bottom of page