Enabler of  “Learning at the Speed of Business”

Unlock Your Potential

Unleash Your Innovation

Amplify Your Greatness

Copyright - AcComm Group. All rights reserved.

Training.  Coaching.  Consulting.  Learning Ecosystem

People, Team and Organization Development 

ในยุค VUCA  การศึกษาต่างๆ ได้ระบุตรงกันว่า ผู้นำและผู้จัดการต้องการกระบวนการ ทักษะและเครื่องมือในการนำกลยุทธ์ขององค์กรที่ต่างไปจากเดิม 

กระบวนการ Organizational Navigation™ และ Team Navigation™ ได้รับการยอมรับในระดับสากล ว่ามีประสิทธิผลสูงสุดในยุค Disruption และยุคที่การเปลี่ยนแปลงเร่งเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก เป็นกระบวนการที่เป็นระบบและประหยัดเวลาสำหรับผู้บริหารทุกระดับ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมและแรงจูงใจให้กับผู้บริหารและบุคลากร องค์กรชั้นนำในระดับสากลที่ได้ใช้กระบวนนี้แล้วได้พบว่า บรรลุผลลัพธ์ยอดเยี่ยมเหนือกว่าที่คาดหวังไว้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อบรม Management

เราพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับทุกระดับในองค์กร เพื่อการบริหารจัดการทีราบรื่นและเกิดประสิทธิผล  เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมภาวะผู้นำ

ด้วยวิธีการพัฒนาผู้นำเป็นเลิศให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน อีกทั้งบุคลากรในทุกระดับให้กับองค์กร ทำให้แอคคอมฯ ได้รับการคัดเลือกจากกูรูด้านการพัฒนาภาวะผู้นำอันดับหนึ่งของโลก ดร. มาแชล โกลด์สมิท ให้เป็นผู้แทนการพัฒนาภาวะผู้นำให้กับองค์กรต่างๆในประเทศไทย เราใช้การเรียนรู้ที่ผสมผสานการเรียนรู้ในกลุ่มใหญ่ การเรียนรู้จากวีดิโอนอกห้องเรียน กิจกรรมติดตามผล และรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัย ดูรายละเอียดหลักสูตรต่างๆ ได้จากข้อมูลเพิ่มเติม

อบรม Team Coaching

TEAM COACHING

ทักษะการโค้ชทีม เพื่อพัฒนาทีมงานให้มีความคล่องแคล่ว มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Assessment Tools

โปรแกรมและหลักสูตรการโค้ชของแอคคอมฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากลจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) เป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำเลือกใช้อย่างต่อเนื่อง เพราะมีเทคนิคการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย ผสมผสานการฝึกปฏิบัติหลากหลายรูปแบบและทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้ทันที และส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กรได้จริง องค์กรต่างๆขยายการพัฒนาหลักสูตรนี้ไปยังกลุ่มผู้บริหารในทุกระดับ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

อบรมการสื่อสาร

โปรแกรมการพัฒนาการสื่อสาร "Think on Your Feet®)" ได้รับรางวัลหลักสูตรดีเด่นสองปีซ้อน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นหลักสูตรการสื่อสารที่ดีที่สุดในขณะนี้ ที่รวมการฝึกปฏิบัติการสื่อสารในสถานการณ์หลากหลายและครอบคลุมมากที่สุด  ประโยชน์ที่องค์กรได้รับคือ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้บริหารและบุคลากรในทุกสถานการณ์การสื่อสาร โดยเฉพาะสถานการณ์จัดการยาก หรือมีเวลาเตรียมตัวจำกัด ช่วยลดค่าใช้จ่ายของการสื่อสารที่ผิดพลาด และเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าภายในและภายนอกองค์กร 

เราได้ช่วยให้องค์กรชั้นนำต่างๆพัฒนาและยกระดับการบริการลูกค้าและเทคนิคการขายด้วยความสำเร็จมาแล้ว หลักสูตรการบริการลูกค้าของเราจึงเป็นที่เดียวที่ได้รับรางวัล "Best Customer Service Program" จาก World HRD Congress 2018 

หลักสูตรนี้ครอบคลุมการบริการลูกค้าในยุคดิจิทัล กลยุทธ์การครองใจและการสื่อสารกับลูกค้า การบริหารจัดการข้อมูลสะท้อนกลับจากลูกค้า และอื่นๆ รูปแบบการเรียนรู้สนุกสนานและสร้างแรงบันดาลใจ เพื่อการบริการและการขายที่เป็นเลิศ 

อบรม Design Thinking
อบรม Productivity
Public Workshop AcComm Group
 
 

แอคคอมฯ ให้บริการการพัฒนาองค์กร ทีมงานและบุคลากรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศมากว่าสิบสองปี เราได้รับความไว้วางใจจากองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง โดยมีลูกค้ากลับมาใช้บริการของแอคคอมฯ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราเติบโตจากการที่ลูกค้าบอกต่อ

เรามีพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในการพัฒนารูปแบบต่างๆ ที่มีความสำเร็จ อีกทั้งเน้นนวัตกรรมและโมเดลการพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจอยู่เสมอ  และสามารถนำไปปฏิบัติได้ เราคัดสรรพันธมิตรทางธุรกิจที่พิสูจน์ได้ถึงผลลัพธ์และความสำเร็จที่ผ่านมา


แอคคอมฯ ใช้เทคนิคการเรียนรู้ที่เน้นประสบการณ์ตรง มีผู้เรียนรู้เป็นศูนย์กลาง เน้นการปฏิบัติ การมีส่วนร่วม การให้ข้อมูลสะท้อนกลับ การติดตามผล  สร้างความน่าสนใจของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Microlearning และการนำไปปฏิบัติในงานจริง ทีมของเรามีผลงานความสำเร็จและความเชี่ยวชาญในการปรับแต่งเทคนิคการพัฒนาตามวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และได้รับรางวัลบริษัทอบรมยอดเยี่ยมแห่งปี และหลักสูตรอบรมที่ดีที่สุดถึงห้าหลักสูตร
 

 
 
AcComm and Image International

Contact us

188/49, Habitown, Wacharapon Road, Bangkok 10220 
 

Tel. (66) 2197 4588-9, (66) 89 924 5985 
Fax. (66) 2197 4590

Email: info@aclc-asia.com or 

             info@spg-asia.com

www.aclc-asia.com 

(Our previous website is www.spg-asia.com)

Subscribe to receive our latest news
สมัครรับข่าวสาร
  • Blogger Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon
  • AcComm Group Podcast
Microlearning by AcComm Group

©2020 - All rights reserved - AcComm & Image International Co., Ltd.

AcComm Group

Coach, Instructors, Facilitators, Woman Leadership Award Winner

Go to link